• 24 aug 2022
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Fudura Meetdiensten.5

Fudura verzelfstandigt en breidt duurzame infra- en meetdiensten verder uit

Per 24 augustus 2022, opereert Fudura als zelfstandige onderneming in de energiemarkt. De investering van het consortium DIF Capital Partners & PGGM Infrastructure Fund in Fudura maakt deze belangrijke stap mogelijk.
Logo's Fudura Pggm Dif

In maart jl. werd de verzelfstandiging aangekondigd. De onderneming gaat haar duurzame infra- en meetdiensten uitbreiden.

Groei in tijden van krapte
Ondernemers staan voor grote uitdagingen wat betreft hun energievoorziening. Niet alleen netcongestie, fluctuerende energieprijzen, maar ook veranderde wet- en regelgeving spelen hierbij een rol. Fudura ontwikkelt oplossingen om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Met de uitbreiding van het kapitaal gaat zij nieuwe duurzame producten ontwikkelen op het gebied van mobiliteit (laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer), opwek (zonne-energie) en opslag (batterijen). Zo kunnen bedrijven blijven groeien en tegelijk verduurzamen.

Martijn Verwoest, head of the PGGM Energy & Utilities team: “PGGM is trots op deze mooie investering in Fudura. We kijken er naar uit samen met het management van Fudura de Nederlandse energietransitie te versnellen. Met deze overname laten we zien dat we als pensioenbelegger met Nederlands kapitaal mooie en duurzame beleggingen kunnen doen die uiteindelijk ten goede komen aan een goed pensioen voor miljoenen mensen in Nederland”.

Meer oplossingen voor uitdagingen in de energietransitie
De duurzame totaaloplossingen zorgen bijvoorbeeld dat ondernemers hun eigen opgewekte zonne-energie kunnen opslaan voor later gebruik bij het opladen van elektrische auto’s, in plaats van terug te leveren aan het net. Ook helpt dit ondernemingen die willen groeien om slim te sturen in hun energieopwek en –verbruik. In zijn geheel gaat Fudura ondernemers nog beter helpen bij hun verduurzamings- en besparingsvragen en dus bij de uitdagingen van hun gehele energietransitie.

Gijs Voskuyl, hoofd Core Infrastructuur van DIF: “Wij zijn verheugd Fudura te ondersteunen in de essentiële rol die zij spelen in de energietransitie in Nederland. De strategie om de infra- en meetdiensten uit te breiden om klanten volledig te ontzorgen op duurzaam energievlak sluit naadloos aan bij de ambities van DIF om bij te dragen aan CO2-neutraliteit in de wereld en specifiek in ons thuisland.”

Zelfstandig en milieubewust: sleutelwoorden voor succes
Vanaf de aankondiging in maart tot nu: bij Fudura zijn we trots op deze belangrijke stap.
“Deze ontwikkeling geeft Fudura de gelegenheid om de Nederlandse markt echt optimaal te bedienen. We zien dat de richting die we inslaan aanspreekt. We verwelkomen steeds vaker nieuwe collega’s. Dat is mede te danken aan de aantrekkingskracht van Fudura als zelfstandige onderneming en onze uitgebreide duurzame dienstverlening.” Dat de investering van DIF en PGGM zo z'n vruchten afwerpt beaamt René Pruijssers, directeur van Fudura. “We kijken er naar uit om samen met onze klanten, partners en nieuwe aandeelhouders te blijven werken aan de energietransitie.”

Over Fudura
Fudura B.V. richt zich op de zakelijke dienstverlening voor het optimaliseren en verduurzamen van de energievoorziening van ruim 25.000 zakelijke klanten in Nederland. Fudura geeft advies, meet energiestromen, ontwerpt en realiseert energie-infrastructuren. Fudura is een van de grootste in haar segment. De dienstverlening bevat het plaatsen en onderhouden van biotransformatoren, herinzet van assets, laadinfra en schakelinstallaties. Met de uitbreiding worden producten voor opslag en opwek (batterijen en zonne-energie) aan de dienstverlening toegevoegd.
www.fudura.nl

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. Per 30 juni 2022 beheerde PGGM wereldwijd EUR 241 miljard aan lange termijnpensioenkapitaal voor haar klanten. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn. 
www.pggm.nl


Over DIF Capital Partners
DIF Capital Partners is een toonaangevende wereldwijd actieve onafhankelijke investeringsmaatschappij in infrastructuur, met circa EUR 14 miljard aan beheerd vermogen in negen langlopende infrastructuurfondsen en verschillende co-investeringsvehikels. DIF investeert via twee complementaire strategieën in infrastructuur, voornamelijk in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australazië:

  • Traditionele DIF fondsen, waarvan DIF Infrastructure VII het laatste fonds is, zijn gericht op middelgrote bedrijven en -projecten met langlopende gecontracteerde of gereguleerde inkomstenstromen, waaronder publiek-private samenwerkingen, concessies, nutsbedrijven en (duurzame) energieprojecten.
  • DIF CIF fondsen zijn gericht op investeringen in kleine tot middelgrote bedrijven en -projecten in de telecom-, energietransitie- en transportsectoren.

DIF Capital Partners heeft een team van meer dan 190 professionals, gevestigd in elf kantoren in Amsterdam (Schiphol), Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, New York, Parijs, Santiago, Sydney en Toronto. Kijk voor meer informatie op www.dif.eu.

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon