• 26 apr 2023
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Olie En Gasindustrie.4

Geplande energiemix Europese fossiele energiebedrijven in 2030 nog niet in lijn met 1,5C-graden scenario

De energieproductie van Europese en Amerikaanse fossiele energiebedrijven zal in 2030 nog steeds gedomineerd worden door olie en gas. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek uitgevoerd door Accela Research, uitgevoerd in opdracht van PGGM, samen met Achmea Investment Management, APG Asset Management, MN en Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer – gezamenlijk goed voor beheerde activa van meer dan EUR 1 biljoen.

Het onderzoek vergelijkt de prestaties van BP, Eni, Equinor, Shell en TotalEnergies op het gebied van emissiereductie en investeringen. Hoewel de Europese energieconcerns voorlopers zijn in de fossiele energiesector als het gaat om de energietransitie, laat het rapport zien dat ze meer tempo moeten maken om hun bedrijfsmodel in lijn te brengen met de ambitie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5C.

Zo hebben de Europese concerns hoge groeidoelstellingen voor bio-energie gesteld voor 2030, maar de strategieën voor de opwekking van hernieuwbare energie zijn wisselend. Gezien de verwachting dat alle onderzochte bedrijven behalve BP tussen 2022 en 2030 de productie van olie en gas zullen verhogen, schat Accela dat de bedrijfsportefeuilles in 2030 gemiddeld voor 82 procent uit olie- en gasproductie zullen bestaan, vergeleken met 18 procent in koolstofarme alternatieven in 2030.

Andres van der Linden, sr. adviseur Verantwoord Beleggen bij PGGM: ,,Het rapport toont aan dat zelfs bij progressieve Europese energieconcerns een kloof bestaat tussen doelstellingen en prestaties. Hoewel Eni bijvoorbeeld de hoogste emissiereductiedoelstellingen heeft, heeft het ook plannen om zijn productie van olie en gas het meest van de vergeleken concerns te verhogen - meer dan 17 procent - tussen nu en 2030. Bedrijven moeten beleggers meer informatie verschaffen over hoe ze op korte termijn hun koolstofarme segmenten willen vergroten en hoe ze op lange termijn renderend willen zijn in een in een 1,5C-graden traject."

Namens Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is PGGM in 2022 gestart met een tweejarig programma waarin olie- en gasbedrijven is gevraagd binnen deze periode te komen met een geloofwaardige en verifieerbare transitiestrategie, in lijn met de ambities van het Klimaatakkooord van Parijs. In de afgelopen anderhalf jaar heeft PFZW 192 olie- en gasbedrijven verkocht die niet voldoende bereidheid toonden hieraan te voldoen. De resterende 94 olie- en gasbedrijven in de portefeuille van PFZW hebben tot eind 2023 de tijd om een strategieplan op te stellen. Bedrijven die hier niet in slagen zullen worden verkocht.

PGGM zal de bevindingen van het rapport gebruiken in haar gesprekken als aandeelhouder met de onderzochte bedrijven en bij het bepalen van ons stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. Zo zullen we voor de Follow This-resoluties bij Shell en BP stemmen, waarin de bedrijven wordt gevraagd om 2030 scope 3-emissiereductiedoelstellingen vast te stellen die in lijn zijn met ‘Parijs’.

Een soortgelijke resolutie hebben wij bij TotalEnergies ingediend in een consortium van zeventien investeerders en Follow This. PGGM's stemintenties en motivering voor andere resoluties worden gedurende het AGM-seizoen op onze publieke website gepubliceerd: Voting in the 2023 AGM season | PGGM

Hoewel het onderzoek dat we hebben gesponsord aanbevelingen bevat voor olie- en gasbedrijven, erkennen we dat de verantwoordelijkheid voor de energietransitie niet uitsluitend bij hen ligt. Er is weinig kans op succes zonder de gezamenlijke inspanningen van fossiele energieverbruikende bedrijven, beleidsmakers en overheden, en de financiële sector. Daarom roepen we alle belanghebbenden op om verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken om klimaatverandering tegen te gaan.

Het Accela Research rapport ‘European Majors' 2023 AGMs: Progress towards Low Carbon’ is hier te downloaden

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,3 miljoen deelnemers. Per 31 maart 2023 beheerde PGGM wereldwijd EUR 227 miljard aan lange termijnpensioenkapitaal voor haar klanten. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 765 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn. 
www.pggm.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon