• 10 jun 2020
  • Statement
Corona

Hoe PGGM omgaat met het coronavirus

PGGM heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht. We zetten ons in voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen voor pensioenfondsen en hun deelnemers. Daarnaast dragen we bij aan een leefbare wereld, gezond werken en vitaal ouder worden.

De coronacrisis raakt natuurlijk ook onze klanten, medewerkers en bedrijfsprocessen. Bovendien voelen we ons sterk verbonden met de sector zorg en welzijn, waar onze wortels liggen.

Om onze opdracht onverminderd te kunnen uitvoeren en het welzijn van onze collega’s en klanten te waarborgen, hebben wij al in een vroeg stadium tal van maatregelen getroffen. In eerste instantie waren dit vooral hygiënische maatregelen en beperkingen in het reisbeleid. Inmiddels werkt PGGM al meer dan drie maanden bijna volledig op afstand.

De belangrijkste kernactiviteiten van PGGM zijn pensioenuitkeringen uitbetalen en de vermogens van pensioenfondsen beheren. Deze activiteiten zijn geen moment in het gedrang gekomen en lopen gewoon door. Pensioenfondsen en toezichthouders worden door ons proactief op de hoogte gehouden over de aanpak en de risico’s.

De thuiswerksituatie zal de komende tijd nog wel even voortduren. Alleen in noodzakelijke gevallen wordt een aantal activiteiten vanuit ons kantoor in Zeist uitgevoerd. Hiervoor hanteert PGGM heldere criteria en processen. Thuiswerken als het kan, blijft het devies.

De anderhalvemetersamenleving heeft ook gevolgen voor de beschikbare kantoorruimte bij PGGM. Zodra weer meer collega’s op kantoor kunnen gaan werken, zal dat anders zijn dan voorheen: vaker thuiswerken, reserveren van faciliteiten en op een andere manier cateren bijvoorbeeld.

Wij spelen doorlopend naar bevind van zaken op de coronacrisis in. Tot op heden hebben we daar goede ervaringen mee opgedaan. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook op langere termijn de gezondheid van onze mensen en de bedrijfskritische processen kunnen waarborgen.

Artikel delen of printen

klik op het icoon