• 10 jun 2021
  • Persbericht
  • Zorg
Zorg (1)

IZZ, PGGM en FWG lanceren Preventieplan voor zorgmedewerkers

Coalitie bundelt krachten voor kwart minder uitval en uitstroom zorgmedewerkers.
Izz Pggm Fwg

Stichting IZZ, Coöperatie PGGM en Stichting FWG lanceren het ‘Preventieplan voor zorgmedewerkers’, om meer medewerkers voor de zorg te behouden en daarmee de zorg zelf eerst gezond te maken. In vier jaar tijd gaan zij voor een kwart minder uitval en ongewenste uitstroom van zorgmedewerkers. Zij bundelen hun krachten met andere relevante organisaties die de zorg bedienen, zoals Vernet en PGGM&CO. Die steunen het plan al en willen ook snel werk maken van het oplopend verzuim en ongewenst verloop in de zorg. Uitvoering van dit preventieplan levert in potentie 11.000 extra handen op voor de zorg en een besparing van 1 miljard euro. De initiatiefnemers roepen daartoe demissionair minister Tamara van Ark op om dit preventieplan ook te steunen en onderdeel te maken van het Nationaal herstelplan voor de zorg.

Antwoord op recente oproepen
Het Preventieplan voor zorgmedewerkers is een antwoord op en inpasbaar binnen de recente ideeën voor het Nationaal herstelplan voor de zorg, het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’, het Digitaal Deltaplan voor de Zorg en het Schadefonds voor de zorg. Ook komt het tegemoet aan eerdere oproepen vanuit werkgevers- en werknemersorganisaties. Want het biedt een concrete, direct toepasbare aanpak voor het behoud van zorgmedewerkers zelf.

In de startblokken
Roland Kip, algemeen directeur van IZZ: ”Met dit preventieplan staan we in de startblokken om het huidige verzuim en ongewenste verloop in de zorg flink terug te dringen. Het is een mijlpaal dat verschillende relevante organisaties nu hun krachten en data bundelen om samen écht werk te maken van een gezonde zorgsector. Een gezonde zorgsector is goed voor de patiënt én voor de zorgverlener. We roepen meer organisaties op om zich hierbij aan te sluiten en dat gaat ook vast gebeuren. Natuurlijk hopen we ook dat demissionair minister Tamara Van Ark snel met een positieve reactie komt.”

Edwin Velzel, CEO van PGGM: “PGGM is diep geworteld in de zorg en welzijn sector. Willen we in de toekomst voldoende handen aan het bed, dan moeten we werken aan meer werkplezier en minder ziekteverzuim. Daar kunnen we onder andere met onze data aan bijdragen. En hoe lager het verzuim bovendien, hoe lager de arbeidsongeschiktheidskosten. Geld dat anders niet in de pensioenpot komt.”

Dubbele preventie
De landelijke aanpak richt zich op behoud van werknemers voor de werkgevers én voor de zorgsector. Bestaande initiatieven worden verbonden en alle benodigde partijen -werkgevers, werknemer- en werkgeversorganisaties, overheden, financiers en de samenleving- leveren een concrete bijdrage. Bijvoorbeeld met regionale organisatie van loopbaanontwikkeling voor zorgmedewerkers, invoering van een preventiebudget of beloning van zorgorganisaties voor behoud van hun medewerkers. IZZ, PGGM en FWG stellen hun kennis en data beschikbaar om het verzuim en verloop van zorgorganisaties landelijk, regionaal en binnen de organisatie in kaart te brengen en te verbeteren.

Steun
Van de overheid vragen de initiatiefnemers -naast steun voor de uitvoering van dit plan- om investering in een campagne voor bewustwording binnen de sector en in opleiding en ontwikkeling van zorgmedewerkers. De nadere uitwerking en uitvoering van het preventieplan gebeurt in samenwerking met de sociale partners. Organisaties die het Preventieplan voor zorgmedewerkers willen steunen en eraan willen meewerken en/ of zorgorganisaties die hun verzuim en ongewenst verloop willen terugdringen, kunnen contact opnemen via info@preventieplanvoorzorgmedewerkers.nl.

Regionaal starten
De initiatiefnemers van het preventieplan willen op korte termijn in enkele regio’s starten. Commitment van en samenwerking met de cruciale partijen zijn daarin van doorslaggevend belang en moeten verder worden verkend.

Over Stichting IZZ
Stichting IZZ heeft ruim 410.000 leden en is opgericht en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg. Samen maken we ons sterk voor een gezonde zorgsector en een gezonder Nederland. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. Dat doen wij met het Gezond werken in de zorg programma en met de IZZ Zorgverzekering: de eigen zorgverzekering van mensen in de zorg die wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars VGZ en CZ.

Over Coöperatie PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM levert daarnaast een actieve bijdrage aaneen vitale zorgsector. PGGM kan dit doen vanuit de know how van de sector, de kennis van arbeidsmobiliteit, het over de grenzen van zorgbranches denken, het analyseren en verrijken van data, en het samenwerken op werkgevers- en werknemersproposities. Met als doel de gezondheidswinst van mens en organisatie te verbeteren op sociaal, maatschappelijk, financieel, fysiek en mentaal perspectief.

Over Stichting FWG
Stichting FWG heeft als systeemhouder voor het FWG-functiewaarderingsysteem een unieke positie als kenniscentrum over het werken in de zorg. Deze kennis wordt up to date gehouden door doorlopend kwalitatief onderzoek naar trends en ontwikkelingen en door kwantitatieve analyse van gebruikersgegevens van FWG-systemen. De ontwikkelingen worden in de adviespraktijk vertaald naar de gevolgen voor werkprocessen, functies én mensen. Met de ideële Beweging van Werkplezier heeft Stichting FWG dit belangrijke thema geagendeerd in de zorg.

Artikel delen of printen

klik op het icoon