• 13 jun 2019
  • Statement
  • PGGM
Gettyimages 598671436

Jaarverslag PGGM NV gepubliceerd

PGGM heeft in 2018 zijn nieuwe strategie vastgesteld, waarbij de focus de komende jaren sterker op de sector zorg en welzijn zal liggen – PGGM ambieert zoveel mogelijk waarde te creëren voor werkgevers en werknemers. Dat begint uiteraard met een optimale dienstverlening vanuit PGGM, en vereist dat we klaar zijn voor toekomstscenario’s die voortkomen uit pensioenhervormingen.

In ons nieuwe jaarverslag rapporteren we over onze inspanningen. Voor onze grootste klant PFZW behaalden onze vermogensbeheerders afgelopen jaar een extra rendement ten opzichte van de markt van 44 basispunten (dit staat gelijk aan 800 miljoen euro extra rendement). Ook geven we inzicht in de toegevoegde waarde van onze pensioenuitvoering. PGGM investeert fors in het IT-landschap en innovatie van klantbediening om klanten ook in de toekomst goed te kunnen bedienen. Het operationeel resultaat over 2018 is licht negatief (€-0.9 miljoen), eenmalige niet-operationele gebeurtenissen zoals het afscheid van onze klant Volo, de wijzigingen in de belastingtarieven en garanties uit de verkoop van het levensbedrijf in 2015 brachten het uiteindelijke resultaat op €11 miljoen negatief. De financiële positie van PGGM is gezond en vormt een solide basis voor de toekomst.

Het volledige jaarverslag van PGGM nv is hier te lezen.

Artikel delen of printen

klik op het icoon