• Persbericht
  • PGGM
Gettyimages 465434945

Marjanne Sint benoemd tot RvC-voorzitter PGGM

​De Raad van Commissarissen van PGGM heeft Marjanne Sint (68) benoemd tot haar voorzitter. Mevrouw Sint zal het voorzitterschap per 1 april 2018 op zich nemen. Ze neemt de verantwoordelijkheid over van waarnemend voorzitter Wim de Weijer, die de RvC op deze datum verlaat na ruim tien jaar commissaris te zijn geweest.

De Raad van Commissarissen (RvC) verheugt zich op de komst van Sint die veel bestuurlijke en toezichthoudende ervaring meebrengt. Ze beschikt over de nodige ervaring met financiële dienstverlening en affiniteit met de sector zorg en welzijn, waar PGGM gezien haar ontstaansgeschiedenis en dienstverlening aan PFZW zich sterk mee verbonden voelt.

Sint is verder voorzitter van de RvC van de Bank Nederlandse Gemeenten en was eerder onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van de Isala-klinieken in Zwolle. Ze is gehuwd en heeft drie kinderen.

Wim de Weijer, aftredend RvC-voorzitter PGGM: ,,Ik draag het voorzitterschap met een goed gevoel over aan Marjanne Sint. Haar brede bestuurlijke ervaring is een verrijking voor de huidige Raad van Commissarissen. Mevrouw Sint (Marjanne) komt op een interessant moment voor PGGM, dat voor flinke uitdagingen staat. De pensioenmarkt is flink in beweging en PGGM moet hier goed op kunnen inspelen. Niet alleen met hele goede pensioenproducten, maar ook door maatschappelijk waardevolle initiatieven te nemen of te bevorderen, vooral in de sfeer van zorg en welzijn waar PGGM uit voort komt.’’

Edwin Velzel, CEO van PGGM: ,,Ik dank Wim de Weijer voor zijn grote inspanningen voor PGGM, waarvoor hij meer dan tien jaar commissaris is geweest. In die rol heeft Wim mede een belangrijke bijdrage geleverd aan wat PGGM nu is: een kwalitatief hoogwaardige pensioenuitvoeringsorganisatie die een stevige positie heeft verworven op de Nederlandse pensioenmarkt. PGGM onderscheidt zich als een bij uitstek verantwoord belegger en laat op verschillende manieren haar maatschappelijke betrokkenheid zien. Ik ben blij met de komst van Marjanne Sint als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van PGGM.’’

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2017 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 218 miljard en administreerde de pensioenen van 3 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 725.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon