• 30 jan 2017
  • Persbericht
  • Zorg
H0000999

Medewerkers zorg en welzijn gematigd positief over digitale zorg

Binnen de sector zorg en welzijn wordt mondjesmaat gebruikgemaakt van digitale zorg (e-health), maar het thema leeft wel.

Dat blijkt uit een online peiling van PGGM&CO, de ledenorganisatie van PGGM, tijdens de nationale 2017. Ruim 30.000 mensen die werk(t)en in zorg en welzijn vulden een korte vragenlijst in.

Van de 30.962 respondenten geeft 53% (16.535) aan geen gebruik te maken van digitale zorg. 22% (6.779) zegt digitale zorg als consument te gebruiken. Slechts 10% (2.983) past digitale zorg toe in zijn of haar werk.

Digitale zorg vooral als aanvulling op reguliere zorg
De meningen over digitale zorg zijn gematigd positief. Zo geeft 12% (3.624) aan dat e-healthtoepassingen hen helpen bij het werk. 11% (3.366) stelt dat zij als patiënt meer grip op hun situatie hebben dankzij de mogelijkheden van digitale zorg. 43% (13.234) ervaart digitale zorg als prettig, mits het wordt gezien als aanvulling op de reguliere zorg. 28% (8.782) geeft aan liever persoonlijk contact te hebben met de zorgverlener.

Online afspraken maken/(herhaal)recepten meest populair
Het maken van afspraken of het aanvragen van (herhaal)recepten zijn verreweg het meest populair als mogelijke toepassing binnen de digitale zorg. 61% (18.801) geeft aan hier gebruik van te willen maken. 47% (14.486) stelt dat zij online inzicht in het medisch dossier zou willen hebben. Ook hulp op afstand (via beeldscherm, chat of WhatsApp) scoort met 26% (7.947) relatief hoog. Daarnaast is er animo voor online meetinstrumenten (23%) en apps voor de smartphone (20%).

Angst voor privacy en vereenzaming
Dat het onderwerp leeft, blijkt uit het feit dat 11% (3.324) van de respondenten een open reactie bij de vragenlijst geeft. Veel mensen maken zich zorgen of er wel voldoende ruimte blijft voor persoonlijke contact ("Zorg is mensenwerk"). Anderen vrezen dat digitale zorg een nog grotere tweedeling binnen de maatschappij veroorzaakt, omdat kwetsbare ouderen de ontwikkelingen niet meer bij kunnen benen. Daarnaast vragen veel mensen zich af in hoeverre persoonlijke gegevens zijn beveiligd en of de privacy wel voldoende blijft gewaarborgd.

Over PGGM&CO
PGGM&CO, de ledenorganisatie van PGGM, heeft ruim 710.000 leden die werk(t)en in de sector zorg en welzijn. In onze snel veranderende wereld krijgen zij dagelijks te maken met nieuwe vragen, over bijvoorbeeld langer doorwerken, mantelzorg en vitaliteit. PGGM&CO verbindt leden met elkaar via een online platform met informatie en online gemeenschappen (communities) waar zij ervaringen kunnen delen. Ook profiteren leden van extra voordelen, zoals een ledenhypotheek en korting op verzekeringen, producten en uitstapjes. Het lidmaatschap van PGGM&CO is gratis. www.pggmenco.nl

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2016 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 205,8 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden www.pggm.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon