• 22 jun 2017
  • Persbericht
  • Zorg
Gettyimages 1222288657

Medewerkers zorg en welzijn vooral bezorgd over hun werk

​Mensen die werken in de sector zorg en welzijn zijn overwegend gelukkig, maar maken zich ook zorgen. De belangrijkste pijnpunten liggen met name in de hoge werkdruk en de combinatie van werk en mantelzorg.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 10.000 leden van PGGM&CO, de ledenorganisatie voor zorg en welzijn. Om het vitaliteitsvraagstuk in de zorg aan te pakken starten Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en PGGM&CO het gezamenlijke programma ‘Vitaal met Pensioen’.

Op dit moment is de ervaring van het algemene levensgeluk nog positief, maar de werkbeleving drukt het cijfer naar beneden.

Werk legt zware belasting op geluksbeleving
Van de 10.000 respondenten geeft 51% aan dat hun werk niet optimaal bijdraagt aan de geluksbeleving. 18% maakt zich echt zorgen; 23% verwacht dat hun werk in de toekomst in negatieve zin verandert: de fysieke belasting en een structureel hoge werkdruk zorgen samen met de zorg voor ouder(s)/naaste(n) voor een negatieve geluksbeleving. Van deze groep wil ruimt een derde stoppen met hun huidige baan. Daarbij geven werknemers jonger dan 45 jaar aan zelfs liever in een andere branche of sector te werken. En veel mensen tussen de 45 en 65 jaar stoppen het liefst helemaal met werken.

Passie voor het vak vergoedt veel
De pijnpunten in het werk worden vaak verbloemd door het plezier en de passie waarmee de meeste mensen in zorg en welzijn hun werk doen. Ook het werken met cliënten en patiënten en het samenwerken met collega’s motiveert hen

Mantelzorg vanuit liefde, maar combineren is moeilijk
De meeste respondenten nemen mantelzorgtaken met liefde op zich. Toch maakt 17% zich hier zorgen over. De belangrijkste reden hiervoor is dat mantelzorg lastig te combineren is met het eigen leven. Ook geven respondenten aan dat mantelzorg veel energie van hen vergt.

Twijfel over haalbaarheid hogere pensioenleeftijd
Een andere bron van zorg is de verhoging van de pensioenleeftijd. Gezien de fysieke belasting die de respondenten op de werkvloer ervaren, zijn er twijfels of het werk is vol te houden en of er überhaupt nog wel werk is voor de oudste groep werknemers.

PFZW, PGGM en PGGM&CO starten programma ‘Vitaal met Pensioen’
Voor Bart Blanken, directeur/bestuurder van PGGM&CO geven de uitkomsten reden tot zorg , aangezien volgens hem de continuïteit van een gezonde en diverse arbeidspopulatie in het gedrang komt. “Uit dit onderzoek komt naar voren mensen gemotiveerd zijn voor hun werk, maar dat een aantal factoren zorgt dat het werkplezier vermindert. Dit geeft juist nu in deze tijd reden tot een brede discussie. Investeren in een gezonde sector is noodzakelijk, met aandacht voor onder meer technologie, leiderschap en inhoudelijke zorginnovatie. Vandaar ook dat dat we samen met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM het programma ‘Vitaal met Pensioen’ zijn gestart. Doel is om de krachten te bundelen zodat medewerkers in de zorg vitaal met pensioen gaan. Daarvoor hebben we een intensieve verkenning binnen en buiten de sector gedaan, waar dit onderzoek deel van uit maakt. De komende periode gaan we op basis van de inzichten samen met zorgwerkgevers en werknemers innovatieve oplossingen te zoeken door co-creatie en via onder meer communities kennis en ervaringen te delen.”

Over PGGM&CO
PGGM&CO, de ledenorganisatie van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, heeft ruim 710.000 leden werkzaam in de sector zorg en welzijn. Dagelijks krijgen zij te maken met nieuwe vragen, over bijvoorbeeld langer doorwerken, mantelzorg en vitaliteit. PGGM&CO verbindt leden met elkaar via een online platform met informatie en online communities waar zij ervaringen kunnen delen en elkaar verder helpen. Ook profiteren leden van extra voordelen, zoals een ledenhypotheek en korting op verzekeringen, producten en uitstapjes. Het lidmaatschap van PGGM&CO is gratis. https://www.pggmenco.nl

 

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon