• 10 jan 2022
  • Statement
  • PGGM
Gettyimages 866214648

Micky Adriaansens treedt af als RvC-lid van PGGM NV

Micky Adriaansens is afgetreden als commissaris van PGGM NV vanwege haar benoeming als minister.

Ze trad op 1 januari 2018 toe tot de RvC en was lid van de M&O-commissie. Op 10 januari 2022 is zij beëdigd als minister van EZK, met als gevolg dat zij al haar nevenfuncties per direct neer zal leggen.

RvC-voorzitter Marjanne Sint dankt Micky Adriaansens voor haar waardevolle bijdrage aan het functioneren van de RvC en haar inzet en betrokkenheid bij PGGM NV. Namens de RvC wenst zij Micky Adriaansens veel succes in haar nieuwe functie.

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 291 miljard (per 31 december 2021) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon