• 30 jan 2024
  • Persbericht
Ziekteverzuim Vernet.5

Minder verzuim zorgpersoneel in 2023, daling vlakt af

Het afgelopen jaar is het verzuim onder zorgpersoneel ieder kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Deze afname wordt wel kleiner. Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over 2023 komt uit op 7,75.
Vernet

In 2022 was het 8,36, een daling van 7,3 procent. In tegenstelling tot het kort verzuim stijgt het verzuim langer dan 365 dagen. Dit stijgt voor het eerst tot boven de 2 procent. De meldingsfrequentie nam af tot 1,30. Dit blijkt uit jaarcijfers over 2023 van onderzoeksbureau Vernet.

Daling vlakt af
Als we de cijfers van 2022 en 2023 met elkaar vergelijken zien we dat de daling ieder kwartaal iets minder wordt. In het eerste kwartaal was er sprake van een daling van maar liefst 11 procent, in het tweede, derde en vierde kwartaal gevolgd door een daling van respectievelijk 7, 6 en 3 procent. Zie bijlage 1

Extra lang verzuim voor het eerst boven twee procent
Als we kijken naar verzuimduur, zien we over de gehele linie een daling van het verzuim. De grootste afname zien we in kortdurend verzuim. Alleen het verzuim langer dan 365 dagen en meer neemt verder toe. In 2023 komt dit voor het eerst boven de twee procent uit (2,03%). Zie bijlage 2

Oude patroon
Bij nadere analyse van de verzuimontwikkeling per maand, ontstaat in 2023 een patroon dat overeenkomt met dat van voor de COVID-periode (2019). Wat daarbij opvalt is dat het verzuim gemiddeld 1,6 procentpunt hoger is dan in 2019. Daarnaast zien we ook in de laatste twee maanden van 2023 dat de lijnen iets uit elkaar gaan lopen en het verschil met 2019 weer groter wordt. Zie bijlage 4

Meldingsfrequentie gedaald
De meldingsfrequentie, het aantal keren dat een werknemer zich gemiddeld ziek meldt in een jaar, is gedaald: in 2022 was er sprake van een opvallend hoge frequentie van 1,54, maar deze is in 2023 afgenomen tot 1,30. Kortdurend verzuim heeft de grootste invloed op de meldingsfrequentie; in lijn met de daling van kortdurend verzuim is ook de meldingsfrequentie afgenomen. Hierdoor lijkt de zorgsector op weg naar het oude gemiddelde, dat schommelde tussen 1,0 en 1,1. Zie bijlage 3

“We zijn verheugd dat we de extreme uitschieters in verzuim door COVID nu niet meer zien en een lager cijfer kunnen publiceren dan een jaar geleden.”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet. Dat het niveau hoger is dan in 2019 valt mogelijk te verklaren doordat we door alle lockdowns nu een lagere immuniteit hebben voor reguliere virussen. “Die oorzaak wordt ook genoemd in de gesprekken die wij met zorgorganisaties voeren. Daarnaast houden wij ieder jaar interviews met de best presterende organisaties op het gebied van verzuimpreventie. Jaar in jaar uit blijkt daaruit dat aandacht voor medewerkers het toverwoord is. Zowel in de fase waarin er niets aan de hand is, als in de fase dat er sprake is van verzuim. Hierdoor kun je gezamenlijk op zoek naar maatwerkoplossingen waardoor je verzuim kunt voorkomen. En in geval van verzuim ook goed aansluiten op wat er wel kan, zodat iemand sneller (gedeeltelijk) weer aan het werk kan"

Samenwerking Vernet PFZW
De dienstverlening van Vernet is een samenwerking met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten. Werkgevers gebruiken deze data bij de aanpak van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn. Vernet en PFZW verzamelen sinds het uitbreken van de Covid pandemie ook cijfers op maandbasis die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim en het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data is beschikbaar via de website https://inzetzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/inzetzorg-landelijk-dashboard?sectionId=5486.

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met 623 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.
www.vernet.nl

20240130 Bijlage 1 Verzuimontwikkeling
Bijlage 1
20240130 Bijlage 2 Verzuim Naar Duurklasse
Bijlage 2
20240130 Bijlage 3 Verzuimontwikkeling Per Maand
Bijlage 3
20240130 Bijlage 4 Meldingsfrequentie
Bijlage 4

 

Excel-bestanden waar de bijlagen op zijn gebaseerd zijn voor media op te vragen bij PGGM.

Artikel delen of printen

klik op het icoon