• 30 mrt 2022
  • Persbericht
  • PGGM
Benoeming1

Nieuwe samenstelling directie PGGM Vermogensbeheer B.V.

De PGGM Vermogensbeheer B.V. (‘Vermogensbeheer’) wordt met ingang van 1 april 2022 geleid door een statutaire directie in nieuwe samenstelling en met een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden.

Voorzitter is chief investment manager Geraldine Leegwater, die deze rol sinds eind 2020 vervult. Nieuw in de directie zijn Erik van de Brake als chief transformation officer en Danny Slots als chief financial & risk officer. Directieleden Frank Roeters van Lennep en Arjen Pasma keren terug in een nieuwe rol.

De directie van Vermogensbeheer is verantwoordelijk voor het beheren van 291 miljard euro belegd kapitaal (stand per 31 december 2021) van verschillende pensioenfondsen, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Geraldine Leegwater is naast voorzitter van de directie als chief investment management ook lid van het executive committee van PGGM waarin de verschillende business units van het bedrijf zijn vertegenwoordigd.


Samenstelling directie PGGM Vermogensbeheer BV

Geraldine Leegwater [50], chief investment management en directievoorzitter.

Erik van de Brake [54], chief transformation officer, voorheen head of infrastructure investments PGGM sinds 2016. In deze nieuw gecreëerde directiefunctie zal hij onder meer zorgdragen voor het ontwikkelen van beleid voor de digitale transformatie van PGGM Vermogensbeheer. Ook verantwoordelijk voor het operationele en administratieve beheer van het belegde vermogen, inclusief benodigde IT-ondersteuning. De benoeming van Van de Brake is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Danny Slots [53], chief financial & risk officer, voorheen manager staff investment management PGGM sinds 2020. Onder meer verantwoordelijk voor de financiële besturing en risicomanagement bij Vermogensbeheer.

Arjen Pasma [47], chief fiduciary investments, voorheen chief risk & compliance officer in deze directie sinds 2012. Onder meer verantwoordelijk voor het beheer vanuit het totale portefeuilleperspectief en aanspreekpunt voor PFZW voor de fiduciaire beheertaak. Onder deze taak vallen onder meer het sturen van de totale portefeuille vanuit het perspectief van rente-, valuta-, ESG- en balansrisico’s. Verantwoordelijk voor de uitvoering van het verantwoord vermogensbeheerbeleid.

Frank Roeters van Lennep [63], chief investment officer, voorheen chief investment officer private markets in deze directie sinds 2016. Onder meer verantwoordelijk voor het beleggen van intern beheerd vermogen, zowel op private als publieke markten. Voorzitter van het Investment Committee van Vermogensbeheer.


Vervanging hoofd Infrastructure PGGM

Irina Frolova (50), momenteel hoofd Asset Management in het Infrastructure team van PGGM, is per 1 april 2022 benoemd als interim-hoofd van het team. De voorbereiding van een vaste invulling van de functie die Erik achterlaat wordt gestart. Irina zal tot 1 augustus 2022 de taken van Erik waarnemen.


Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 291 miljard (per 31 december 2021) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon