• 09 apr 2018
  • Persbericht
  • Pensioen
H0000999

PFZW-deelnemer krijgt totaalinzicht in eigen financiën

De ‘Toekomst Verkenner’ maakt financiële afweging over pensionering gemakkelijker
20180409 Toekomstverkenner Ipad 1136X837

Deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn krijgen toegang tot een nieuwe gratis tool: de Toekomst Verkenner. Hiermee kunnen ze eenvoudig, snel en veilig zien wat vervroegde pensionering of minder werken betekent voor hun financiële situatie.

Met de Toekomst Verkenner kunnen deelnemers en hun partners samen binnen een veilige Digid-omgeving binnen vijf minuten al hun persoonlijke financiële gegevens verzamelen. Deze gegevens haalt de deelnemer zelf uit de eigen bestanden bij de Belastingdienst, mijnpensioenoverzicht.nl en het UWV.

Hierdoor hebben mensen op laagdrempelige wijze toegang tot al hun opgebouwde inkomsten; ze hoeven niets zelf uit hun eigen administratie te halen. De deelnemer bepaalt ook zelf welke gegevens worden opgehaald en gebruikt voor het financiële overzicht en of de informatie bewaard moet blijven.

Via de Toekomst Verkenner, op smartphone, tablet of desktop, krijgt de deelnemer een aantal vragen en keuzes voorgelegd over de beoogde pensionering. De impact van deze keuzes wordt automatisch berekend en met uitleg getoond.

Deelnemers krijgen zo geheel veilig en kosteloos een heldere indicatie van hun financiële situatie, desgewenst inclusief die van hun partner. Naast het pensioen zijn spaargelden, hypotheeklasten en andere inkomsten hierbij meegenomen, waardoor de deelnemer een zeer compleet financieel overzicht krijgt. De deelnemer kan bovendien kiezen om overige uitgaven toe te voegen. Dit kan door eigen invulling, maar ook volledig geautomatiseerd op basis van Nibud-gegevens.

De Toekomst Verkenner is ontwikkeld door pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Het is de eerste tool op de Nederlandse markt die gebruikers in staat stelt zoveel gegevens over hun eigen financiën bijeen te brengen. De tool is sinds begin maart beschikbaar voor een selecte groep deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Op basis van hun ervaringen wordt de tool verder verbeterd. Naar verwachting wordt de Toekomst Verkenner vanaf mei gefaseerd toegankelijk voor deelnemers van het fonds.

Het totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven biedt een aanzienlijk hogere meerwaarde dan alleen inzicht in de verwachte pensioenuitkering. Onderzoek leert dat deelnemers van PFZW grote belangstelling hebben voor de mogelijkheid van eerder pensioen. In testen geven ze aan de Toekomst Verkenner hen helpt bij de keuze voor vervroegd (deeltijd)pensioen.

Peter Borgdorff, directeur PFZW: ’Veel van onze deelnemers doen zwaar werk en geven aan dat het door de stijgende AOW-leeftijd niet zal lukken tot pensioendatum te blijven werken. Als pensioenfonds maken we ons daar ook zorgen over en zoeken we naar oplossingen om onze deelnemers vitaal met pensioen te laten gaan. Ook willen we hen via deze tool bekend maken met hun mogelijkheden om eerder of in deeltijd met pensioen te gaan. We zijn er trots op dat we samen met PGGM deze innovatieve service als eerste in de pensioensector kunnen aanbieden aan onze deelnemers’.

Thomas Laffree, directeur Innovatie & Research PGGM: ‘Het bieden van totaal financieel overzicht rondom pensionering is al langere tijd een ambitie van onze klant PFZW. Door het combineren van nieuwe technologieën en intensieve samenwerking met Yellowtail en Ortec Finance, is het ons in enkele maanden gelukt om deze tool te ontwikkelen. Dit hebben wij vanaf dag één samen met deelnemers van PFZW gedaan. Zij staan aan de wieg hiervan. Het resultaat is baanbrekend binnen de financiële wereld en de komende maanden gaan wij door om de tool verder te verbeteren, zodat we meer deelnemers kunnen helpen met beter inzicht en overzicht’.


Over PFZW
Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,6 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Eind 2017 bedroeg het pensioenvermogen € 197,2 miljard.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2017 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van €218 miljard en administreerde de pensioenen van 3 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 725.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.

Artikel delen of printen

klik op het icoon