• 12 apr 2022
  • Persbericht
Aandeelhoudersvergadering

PFZW steunt aandeelhoudersvoorstel tot CO2-reductie TotalEnergies

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ondersteunt een aandeelhoudersresolutie, waarin TotalEnergies wordt opgeroepen CO2-reductiedoelen te publiceren die in lijn liggen met de ambitie van het Klimaatakkoord van Parijs.
Logo's PFZW PGGM

PGGM, dat optreedt als vermogensbeheerder van PFZW, doet deze oproep als mede-indiener (“co-filer”) van dit aandeelhoudersvoorstel op de jaarvergadering van TotalEnergies op 25 mei 2022.

De gevraagde korte, middellange en lange termijn reductiedoelen betreffen de emissies die vrijkomen bij de operationele vestigingen van TotalEnergies (scope 1 en 2) en het gebruik van haar producten door haar afnemers (scope 3).

De resolutie wordt ondersteund door in totaal tien institutionele beleggers met een gezamenlijk aandelenkapitaal van 0,8 procent in TotalEnergies. Het gaat om MN (namens pensioenfonds PMT), Achmea Investment Management, Aegon Asset Management, APG, Degroof Petercam, Edmond de Rothschild Asset Management, Greater Manchester Pension Fund, La Financière de l'Echiquier en Van Lanschot Kempen.

De resolutie past in het recent door PFZW aangekondigde beleid ten aanzien van beleggingen in de fossiele energiesector. Daarin geeft het pensioenfonds aan dat het ondernemingen in deze sector tot eind 2023 de tijd geeft om te komen met een overtuigende en verifieerbare strategie voor hun energietransitie. Belangen in ondernemingen die op deze termijn niet zo’n transitiestrategie opstellen, worden door PFZW in 2024 verkocht.

Joanne Kellermann, PFZW-bestuursvoorzitter: “Grote ondernemingen als TotalEnergies hebben de schaal, het risicokapitaal en de kennis om de huidige fossiele energie-infrastructuur om te bouwen naar een veel duurzamer systeem dat consumenten in staat stelt hun eigen CO2-footprint te verkleinen. We spreken bedrijven als TotalEnergies aan op de verantwoordelijkheid die zij dragen om de wereld te helpen verduurzamen, nadat ze decennialang hun bedrijfsmodel hebben kunnen bouwen op de beschikbaarheid van fossiele energie.’’

Het doel van dit aangescherpte beleid is ondernemingen ertoe aan te zetten met klimaatoplossingen te komen en zo actief bij te dragen aan een klimaat-neutrale wereld. De tien beleggers die zich achter het aandeelhoudersvoorstel scharen, vinden dat TotalEnergies tot nu toe onvoldoende vooruitgang heeft geboekt bij het stellen van CO2-reductiedoelen, ondanks herhaalde verzoeken daartoe van de kant van aandeelhouders, verenigd in Climate Action 100+.


Profiel PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van  bijna 3 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo december 2021 € 277,5 miljard bedroeg. 
www.pfzw.nl


Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 291 miljard (per 31 december 2021) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon