• 20 okt 2020
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Eu

PGGM belegt 212 miljoen euro voor PFZW in nieuwe EU SURE-obligaties

PGGM heeft voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn voor 212 miljoen euro belegd in nieuwe obligaties uitgegeven door de Europese Unie.

Het gaat om de eerste emissie in het zogeheten SURE-programma waarmee de EU zijn lidstaten in staat stelt maatregelen te financieren die nodig zijn voor economisch herstel in verband met de coronacrisis.

In totaal heeft de Europese Unie vandaag voor 17 miljard euro uitgegeven aan obligaties met 10-jaars en 20-jaars looptijd. De emissie van deze nieuwe obligatie was bijna veertien keer overtekend.

Het SURE-programma van de EU bestaat uit leningen voor verschillende doeleinden, waaronder het financieren van arbeidstijdverkorting voor ondernemingen die als gevolg van corona een groot deel van hun omzet zien wegvallen. Ook komen specifieke maatregelen ter verbetering van de gezondheidszorg in EU-landen in aanmerking voor deze financiering. De centrale financiering hiervan door de Europese Unie kan bijdragen aan lagere rentelasten voor lidstaten en minder druk op de nationale staatsobligatiemarkten.

De EU SURE-obligaties worden uitgegeven als Social Bonds die bijdragen aan Sustainable Developments Goals 3 (gezondheid en welzijn) en 8 (fatsoenlijk werk en economische groei) te meten. Hiermee draagt deze belegging bij aan het impact-thema gezondheidszorg waar PFZW zich op richt.

Voor PFZW passen deze obligaties goed in de portefeuille voor renteafdekking. De vergoeding van 3 basispunten (0.03%) voor de 10-jaars looptijd en 14 basispunten (0.14%) voor de 20-jaars looptijd boven de swaprente geeft een aantrekkelijk rendement voor een obligatie die van de meeste kredietbureaus een AAA-status heeft gekregen.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 30 juni 2020 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 246 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 750.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van
2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo september 2020 EUR 239,7 miljard bedroeg.
www.pfzw.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon