• 25 nov 2020
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Zorgvastgoed.2

PGGM belegt 25 miljoen euro in duurzame obligatie van Cofinimmo

PGGM heeft voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn en andere klanten 25 miljoen euro belegd in een duurzame obligatie uitgegeven door de Belgische vastgoedontwikkelaar Cofinimmo. Met deze obligaties wordt vooral belegd in duurzaam zorgvastgoed in Nederland en België.

In totaal heeft Cofinimmo vandaag voor 500 miljoen euro obligaties uitgegeven met een looptijd van 10 jaar. Er was veel belangstelling voor deze emissie en PGGM is zeer tevreden met de toegewezen 25 miljoen aan obligaties. PGGM kwalificeert dit als een ‘belegging in oplossingen’, waarmee wordt bedoeld dat een marktconform financieel rendement wordt gecombineerd met meetbare positieve impact op de omgeving.

Cofinimmo gaf in 2016 als eerste Europese vastgoedontwikkelaar een groene en sociale obligatie uit door middel van een onderhandse plaatsing. Hier is onder andere zorgvastgoed in Nederland mee gefinancierd, zoals woonvoorzieningen voor dementiezorg en verstandelijk gehandicapten. Daarnaast heeft Cofinimmo ambitieuze doelstellingen om de energie-intensiteit van haar portefeuille te reduceren met 30% in 2030 t.o.v. 2017.

Deze duurzame obligaties sluiten aan bij SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) en 13 (Klimaatactie) en tevens SDG3 (Goede gezondheid en welzijn). Deze SDG’s sluiten nauw aan op de duurzaamheidsthema’s ’Klimaat’ en ‘Mens en Gezondheid’ van onze grootste klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarmee levert deze belegging een mooie bijdrage aan het zojuist door PFZW gelanceerde nieuwe beleggingsbeleid.

Bart Reidsma, portefeuillemanager van het Credit Fund bij PGGM: “Deze belegging is in lijn met onze ambitie om een lange termijn belegger te zijn waar een goed financieel rendement samengaat met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze investering draagt direct bij aan de ontwikkeling van duurzaam en kwalitatief hoogwaardig zorgvastgoed in Nederland en omringende landen.”

De duurzame obligatie van Cofinimmo is gecertificeerd door Vigeo Eiris en voldoet aan de zogeheten ICMA Green Bond Principles, een vrijwillige richtlijn die door institutionele beleggers, emittenten en underwriters is overeengekomen om de transparantie en integriteit te bevorderen van duurzame obligaties.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 30 juni 2020 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 246 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 750.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon