• 24 mrt 2022
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Laadsystemen.2

PGGM en DIF Capital Partners bereiken akkoord over voorgenomen aankoop Enexis-dochter Fudura

Voorgenomen nieuwe eigenaren kondigen substantiële investeringen aan in onderneming met sleutelrol in Nederlandse energietransitie
20220324 Logo's Netbedrijf Enexis

Een consortium van DIF Capital Partners, middels haar DIF Infrastructure VI fonds (“DIF”) en PGGM Infrastructure Fund (“PGGM”) heeft een overeenkomst gesloten voor de acquisitie van Fudura B.V., een dochteronderneming van Enexis Groep. PGGM en DIF zullen beiden 50 procent van de aandelen verkrijgen. PGGM investeert pensioenkapitaal van onder meer Pensioenfonds Zorg en Welzijn ten behoeve van zijn drie miljoen deelnemers, terwijl DIF’s investeringsfonds wordt ondersteund door tientallen internationale pensioenfondsen en verzekeraars.

Fudura is de markt-leidende aanbieder van zakelijke medium-voltage energie-infrastructuur (voornamelijk transformatoren), meetinstrumenten en gerelateerde datadiensten in Nederland. Met de voorgenomen acquisitie voegen de nieuwe aandeelhouders een onderneming aan hun investeringsportefeuilles toe die een belangrijke rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Fudura is actief in het aanbieden van diensten aan ondernemingen die oplossingen zoeken voor energie-efficiëntie, leveringszekerheid en CO2-neutraliteit. Fudura heeft momenteel 22 duizend zakelijke klanten, zowel in het grootbedrijf, bij publieke instellingen zoals ziekenhuizen, als in het MKB. Binnen al deze klantsegmenten bestaat een grote urgentie voor verduurzaming op het gebied van energieverbruik gedreven door de energietransitie.

De strategie van Fudura om haar diensten te verbreden binnen de energietransitie wordt volledig onderschreven door de nieuwe beoogde aandeelhouders. Hierbij zullen diverse oplossingen worden aangeboden zoals zonnepanelen, batterijen, laadsystemen voor elektrische voertuigen en elektrische warmteoplossingen. Hiermee wil Fudura tegemoet komen aan de toegenomen vraag vanuit zakelijke klanten om hun CO2-voetafdruk terug te brengen, de afhankelijkheid van aardgas te verminderen en de energiezekerheid met nieuwe oplossingen te waarborgen.

René Pruijssers, directeur van Fudura: ,,Als directeur van Fudura ben ik erg blij met de keuze voor DIF en PGGM. Met deze partners kan Fudura zich verder ontwikkelen als het platform voor de energietransitie voor zakelijke klanten. Klanten, medewerkers en partners van Fudura zullen profiteren van de kennis en ambitie van DIF en PGGM om Nederland verder te verduurzamen.’’

Erik van de Brake, hoofd Infrastructure van PGGM: ,,Fudura past perfect in de strategie van PGGM om ten behoeve van onze klanten, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn, lange termijninvesteringen te doen die niet alleen financieel rendabel zijn, maar ook positieve impact hebben op onze samenleving. We staan voor de enorme opgave om Nederland binnen enkele decennia CO2-neutraal te maken, en bedrijven als Fudura spelen daar een zeer belangrijke rol in. Fudura wordt onderdeel van onze investeringsportefeuille waarin naast Fudura ook enkele andere investeringen zitten die een sleutelrol vervullen in het realiseren van de energietransitie en deze zullen helpen versnellen.’’

Gijs Voskuyl, hoofd Infrastructure van DIF: ,,DIF is verheugd met het verkrijgen van een 50% belang in Fudura. Wij onderschrijven nadrukkelijk de ambities van Fudura om een voortrekkersrol te spelen in de energietransitie in Nederland. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van DIF zelf om deze trends nog verder te versnellen en uiterlijk in 2050 een CO2-neutrale investeringsportefeuille te hebben. Daarnaast verwachten we dat DIF’s expertise in eerdere energietransitie-investeringen bij zal dragen aan een vruchtbare samenwerking met zowel Fudura als mede-eigenaar PGGM.”

Enexis en het consortium van DIF en PGGM hebben ook afspraken gemaakt over werkgelegenheid, duurzaamheid en continuïteit van Fudura. Het consortium van DIF en PGGM ziet in Fudura een platform voor de energietransitie en committeert zich voor een langdurige periode aan Fudura. De werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Fudura worden gewaarborgd en is er steun voor de strategie van Fudura en haar rol in de energietransitie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst en zijn integraal onderdeel van deze voorgenomen transactie.

Over Fudura
Fudura B.V. is een volle dochtermaatschappij van Enexis Groep en verricht activiteiten in het niet-gereguleerde deel van de energiemarkt. Fudura richt zich op de zakelijke dienstverlening voor het optimaliseren en verduurzamen van de energievoorziening van ruim 22.000 zakelijke klanten in Nederland. Fudura geeft advies, meet, ontwerpt en realiseert infrastructuren en beheert en onderhoudt meters, laadpalen, transformatoren en schakelinstallaties. Fudura is marktleider in haar segment.

Over DIF Capital Partners
DIF Capital Partners is een toonaangevende wereldwijd actieve onafhankelijke investeringsmaatschappij in infrastructuur, met circa EUR 10 miljard aan beheerd vermogen in negen langlopende infrastructuurfondsen en verschillende co-investeringsvehikels. DIF investeert via twee complementaire strategieën in infrastructuur, voornamelijk in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië:
• Traditionele DIF fondsen, waarvan DIF Infrastructure VI het huidige fonds is, zijn gericht op bedrijven en -projecten met langlopende gecontracteerde of gereguleerde inkomstenstromen, waaronder publiek-private samenwerkingen, concessies, nutsbedrijven en bedrijven en -projecten gericht op de energietransitie (incl. duurzame energie).
• DIF CIF fondsen zijn gericht op investeringen in kleine tot middelgrote bedrijven en -projecten in de telecom-, energietransitie- en transportsectoren.
DIF Capital Partners heeft een team van meer dan 180 professionals, gevestigd in elf kantoren in Amsterdam (Schiphol), Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, New York, Parijs, Santiago, Sydney en Toronto. Kijk voor meer informatie op www.dif.eu.

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 291 miljard (per 31 december 2021) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon