• 28 mei 2021
  • Persbericht
  • PGGM
Gettyimages 866214648

PGGM en MN gaan IT-platform pensioenadministratie delen

Samenwerking moet efficiëntie vergroten en kosten per deelnemer drukken.
Platform

PGGM en MN, de uitvoeringsorganisaties van onder andere pensioenfonds PFZW respectievelijk onder andere pensioenfonds PMT, gaan samenwerken op het gebied van IT-systemen voor de pensioenadministratie. Beide uitvoerders beogen hiermee op termijn kostenreductie door schaalvergroting te realiseren, in combinatie met een hogere kwaliteit van dienstverlening aan deelnemers en werkgevers. Bovendien moet de samenwerking bijdragen aan een soepele overgang naar nieuwe pensioencontracten.

Concreet zal MN door deze samenwerking gebruik kunnen maken van met name de backoffice-applicaties, die PGGM onder de naam MAP heeft ontwikkeld. Voor MN betekent gebruikmaking van MAP een versnelde uitvoering van het langjarige vernieuwingsprogramma voor de pensioenadministratie.

De afspraken zijn er op gericht MAP in de komende twee jaar operationeel en functioneel te krijgen op de systemen van MN. De samenwerking zal tussentijds geëvalueerd worden op voldoende voortgang. Bij een succesvolle realisatie van dit project zullen PGGM en MN mogelijk verdere samenwerking in de pensioenadministratie verkennen. Een belangrijke afweging daarbij is of samenwerking de belangen dient van de deelnemers van PMT en PFZW.

De besturen van PFZW en PMT ondersteunen de krachtenbundeling van hun pensioenuitvoeringsorganisaties. Zij wijzen er op dat alle pensioenuitvoerders voor de taak staan de IT-systemen en pensioenadministratie aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving en de dienstverlening aan deelnemers en werkgevers verder te verbeteren.

Edwin Velzel, CEO PGGM: ‘De pensioensector beheert een groot publiek goed: een stelsel dat miljoenen Nederlanders voorziet van een adequaat inkomen als ze niet meer werken. Het is heel belangrijk dat we als sector in een vloeiende transitie naar het nieuwe stelsel overgaan. Daar draagt PGGM vanzelfsprekend graag aan bij. We delen daarom beschikbare expertise en technologie met MN dat ook net als wij pal staat voor het vlekkeloos uitvoeren van een collectief geregeld pensioen.’

Norbert Hoogers, directievoorzitter MN: ‘De samenwerking tussen PGGM en MN beantwoordt aan onze ambities voor versnelling van de pensioenvernieuwing en samenwerking in de sector. We kunnen nu gebruik maken van de kennis en ervaring die in de ontwikkeling van MAP al zijn opgedaan. Hierdoor realiseren we een kortere doorlooptijd, solide kwaliteit van dienstverlening aan deelnemers en werkgevers en op termijn een verlaging in kosten. Bovendien bereidt het initiatief ons beter voor op de implementatie van het nieuwe pensioencontract en het kan een opmaat zijn naar meer sectorale samenwerking.‘

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 268 miljard (ultimo 2020) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl

Over MN
MN verzorgt de pensioenuitvoering (Bestuursadvisering, Vermogensbeheer, Pensioenadministratie en Pensioencommunicatie) voor de sectorfondsen Metalektro (PME), Metaal & Techniek (PMT) en Koopvaardij en beheert een vermogen van circa € 175 miljard voor diverse pensioenfondsen in Nederland (bijna 2 miljoen (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden, ruim 36.000 werkgevers). Bij MN werken circa 1.000 mensen.
www.mn.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon