• 04 jul 2022
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Haveninfrastructuur.4

PGGM en Olmar stappen samen in logistieke haveninfrastructuur

Eerste overname in op- en overslagfaciliteit Finse zeehaven Pori.
PGGM Olmar

Logistiek dienstverlener Olmar en pensioenbelegger PGGM hebben een strategisch partnerschap gesloten voor het ontwikkelen van een internationaal platform voor logistieke haveninfrastructuur. Een eerste acquisitie betreft haveninfrastructuur (opslag en overslag) van de zeehaven in de nabijheid van de Finse stad Pori, gelegen aan de Botnische Golf.


Het partnerschap heeft de ambitie in meerdere Europese havens door overnames actief te worden in de toeleveringsketen van grondstoffenbedrijven. Het betreft de logistieke verwerking van grondstoffen zoals ertsen, mineralen, agrarische bulkgoederen en hout. Naast droog bulkgoed kan het ook gaan om liquide bulkgoed, stukgoed en containervervoer. PGGM heeft een meerderheidsbelang in de joint venture en de oprichters van Olmar het resterend belang.

De joint venture richt zich op strategische haveninfrastructuur waar geïnvesteerd moet worden in digitalisering en automatisering en in verduurzaming van processen. Veel zeehavens moeten de komende jaren door diesel aangedreven apparatuur elektrificeren om te voldoen aan klimaateisen. Daarbij gaat het om het vervangen van vorkheftrucks en ander rijdend materieel, overslagkranen en de aanleg van uitstootvrije walstroomfaciliteiten voor aangemeerde zeeschepen.

Overnames zullen zich richten op het versterken, uitbreiden en verduurzamen van logistieke infrastructuur waarvan grondstoffen verwerkende bedrijven afhankelijk zijn. In het Finse Pori gaat het om havenlogistiek die een belangrijke rol speelt in de toeleveringsketen van één van de grote kopersmelterijen van Europa. De haven van Pori ontvangt ladingen kopererts uit verschillende delen van de wereld.

De nieuwe eigenaren hebben aangegeven voor de lange termijn te investeren in het verder uitbouwen van het bedrijf en de logistieke activiteiten in de haven van Pori. Olmar is opgezet door Olivier van Noort en Martijn Snijder, beiden al enkele decennia actief in het managen van de wereldwijde logistiek ten behoeve van grondstoffenstromen.

Martijn Snijder, managing partner bij Olmar: ,,Wij kijken erg uit naar het managen en verder ontwikkelen van de havenactiviteiten in Pori, samen met de medewerkers. In Pori worden veel ladingstromen behandeld die kritiek zijn voor de energietransitie, zoals koper en duurzaam gewonnen houtproducten. Voor het steunen van nieuwe klanten zullen wij intensief samenwerken met het Havenbedijf van Pori. Deze start van het Olmar-platform samen met PGGM is opgezet voor de lange termijn zodat wij onze ervaring kunnen gebruiken voor de strategische klanten én om PGGM duurzaam rendement te kunnen laten genereren.’’

Irina Frolova, head of Infrastructure investments at PGGM: ,,Met het opzetten van dit nieuwe platform in samenwerking met de op dit gebied zeer ervaren partners van Olmar, betreedt PGGM Infrastructure Fund een nieuwe markt met veel potentie. De beschikbaarheid van lange termijnkapitaal van onze klanten, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn, stelt in staat een renderende portefeuille op te bouwen van voor Europa belangrijke logistieke infrastructuur op het gebied van grondstoffen. Het gaat hier om activiteiten waar een constante goederenstroom wordt verwerkt die een stabiele kasstroom genereert. De faciliteiten waarin we de komende jaren willen investeren, zullen bijdragen aan de versterking van de economische structuur van Europa. De investering in de haven van Pori past heel goed in de lange termijnstrategie van ons fonds om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen die voldoet aan het tijdpad van verduurzaming dat het Klimaatakkoord van Parijs vraagt.’’

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. Per 31 maart 2022 beheerde PGGM wereldwijd EUR 273 miljard aan lange termijnpensioenkapitaal voor haar klanten. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn. 
www.pggm.nl

Over Olmar
Olmar was opgericht voor het investeren in - en het actief managen van - strategische logistieke infrastructuur voor de grondstoffenindustrie, zoals op- en overslagbedrijven. Het doel van Olmar is om een platform te ontwikkelen met meerdere maritieme infrastructuurbedrijven met een laag risicoprofiel. Dit om strategische infrastructuur voor gebruikers te verbeteren en om stabiele inkomens te genereren voor haar investeerders. Olmar is opgericht door haar twee managing partners Olivier van Noort en Martijn Snijder, beiden al meerdere decennia actief in het managen van de wereldwijde logistiek ten behoeve van grondstoffenstromen. Samen met haar investeerder PGGM heeft Olmar een zeer lange investeringshorizon.
www.olmar.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon