• 21 mrt 2017
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 1205528986

PGGM investeert 150 miljoen euro in mega-distributiecentra Japan

​PGGM heeft 150 miljoen euro geïnvesteerd in twee nieuwe mega-distributiecentra in Tokyo en Osaka. De belegging is een aanvulling op eerdere aankopen van distri-centra in Japan ter grootte van 200 miljoen euro.

De projecten worden gebouwd volgens de nieuwste duurzaamheidsinzichten en zullen bij oplevering behoren tot de grootste en meest energie-efficiënte centra ter wereld.

Het gaat om een co-investment van PGGM Private Real Estate met e-Shang Redwood (ESR), dat in Japan marktleider is in het ontwikkelen, bouwen en beheren van logistiek vastgoed. ESR en PGGM willen hiermee inspelen op de zeer dynamische markt van logistiek en e-commerce in grootstedelijke gebieden in Japan, waar schaarste is aan moderne logistieke en aardbevingsbestendige centra.

Het distributiecentrum Amagasaki (totale oppervlak 390 duizend vierkante meter) wordt gerealiseerd in Osaka vanwaar uit 23 miljoen inwoners in de stedelijke regio kunnen worden bediend. Het nieuwe centrum Baraki-3 (225 duizend vierkante meter) komt in Tokyo met een bereik van 33 miljoen inwoners.

Guido Verhoef, hoofd Private Real Estate bij PGGM: ,,Ons strategisch partnership met e-Shang Redwood, dat zich naast Japan ook richt op China, geeft de klanten van PGGM directe toegang tot de omvangrijkste en modernste logistieke vastgoedprojecten op toplocaties in Azië. Hier liggen de grootste en sterkste economische stedelijke gebieden ter wereld. De snelle urbanisatie leidt er tot sterke consumptiegroei en dwingt tot logistieke vernieuwing. Ook de groei in e-commerce speelt een belangrijke rol bij de vraag naar distributiecentra. Dit biedt ons mooie en lange termijn investeringskansen.

Met de jongste investering heeft PGGM inmiddels voor 736 miljoen euro gecommitteerd aan het strategisch partnerschap met ESR ten behoeve van diverse logistieke vastgoedprojecten in Japan en China.

De twee logistieke centra zijn twintig tot veertig keer zo groot als wat gebruikelijk is in Nederland. Gezien de zeer schaarse beschikbare bouwgrond in Tokyo en Osaka is bij beide projecten gekozen voor een bijzonder ontwerp met meerdere verdiepingen om voldoende schaalgrootte te kunnen realiseren.

De twee projecten zullen behoren tot een nieuwe generatie logistieke centra met een zeer hoge duurzaamheidsgraad. De energieconsumptie voor koeling en verlichting van Amagasaki en Baraki-3 wordt grotendeels opgewekt door eigen zonnepanelen met een totaal vermogen van respectievelijk 4900 en 6300 megawattuur per jaar. De CO2-footprint van beide centra komt daarmee naar verwachting tachtig procent lager uit dan gemiddeld in de sector. De vele duizenden zonnepanelen op de daken van Amagasaki en Baraki-3 hebben als bijkomend voordeel dat er een zodanige schaduwwerking optreedt dat de energiekosten in beide complexen met twintig procent worden verlaagd.

Beide distributiecentra worden gerealiseerd met materiaal dat in hoge mate gerecycled is. Dat geldt zowel voor het beton als voor asfalt dat onderdeel is van de complexen. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Door locaties te zoeken in de directe nabijheid van tientallen miljoenen consumenten kent de goederendistributie naar klanten een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en de centra zijn voor werknemers uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer.

Thijs Schoenaker, director Private Real Estate Asia-Pacific bij PGGM: ,,PGGM Private Real Estate kan de duurzaamheidsambities van haar klanten heel goed realiseren door strategische partners te zoeken die met de juiste concepten inspelen op de energietransitie en de reductie van CO2-uitstoot. De projecten in Tokyo en Osaka leveren een aantrekkelijk rendement op voor de pensioengerechtigden en dragen tegelijkertijd bij aan de gewenste vergroening van de beleggingen. Dit zijn goede voorbeelden van investeringen in een op verduurzaming gerichte economie zoals die van Japan.’’

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2016 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 205,8 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 720.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. www.pggm.nl.

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon