• 21 jun 2018
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
H0000999

PGGM koopt wind- en zonne-energie portefeuille EDF Renewables

Het PGGM Infrastructure Fund heeft een overeenkomst gesloten voor de koop van vijftig procent van de aandelen in een Amerikaanse portefeuille duurzame energieprojecten van EDF Renewables. Deze portefeuille bestaat uit twee windparken en een zonne-energiepark. De totale capaciteit van de projecten bedraagt 588 MW.

De acquisitie is een belangrijke uitbreiding van de duurzame energiebeleggingen die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd door het PGGM Infrastructure Fund. Deze beslaan nu een breed spectrum van verschillende vormen van alternatieve energie-opwekking, distributie en decentrale opwekking door de eindgebruiker. De beleggingen dragen direct bij aan de financiering van de energietransitie en zorgen met stabiele kasstromen voor goede lange termijnrendementen ten behoeve van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en andere PGGM-klanten.

De portefeuille van EDF Renewables is verspreid over drie staten in de VS. Het gaat om een 200 MW windpark in Minnesota, 154 MW windpark in Oklahoma, 234 MW zonne-energiepark in Nevada. Voor alle projecten zijn lange termijncontracten afgesloten voor de levering van elektriciteit aan sterke tegenpartijen. De verwachting is dat deze portefeuille op korte termijn verder zal worden uitgebreid.

De acquisitie kwalificeert zich voor PFZW als een belegging in oplossingen: het pensioenfonds wil in 2020 voor twintig miljard euro aan beleggingen in portefeuille hebben die direct en liefst meetbaar bijdragen aan oplossingen op het gebied van klimaat, voedsel, zorg en water. PGGM heeft nu voor een kleine zeven miljard euro belegd in klimaatoplossingen.

Erik van de Brake, hoofd Infrastructure bij PGGM: ,,Met deze aankoop laten we zien hoe pensioenkapitaal via private markten voor lange termijn en goed renderend kan worden belegd in de infrastructuur die nodig is voor de energietransitie. PGGM kijkt uit naar de nieuwe samenwerking met EDF, die een zeer goede reputatie heeft opgebouwd in de duurzame energiesector.’’

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2017 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 218 miljard en administreerde de pensioenen van 3 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 725.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon