• 12 okt 2018
  • Persbericht
  • Zorg
H0000912

PGGM tekent green deal Duurzaamheid in de zorg

​Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, tekende Minister Bruno Bruins (medische zorg) de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. PGGM heeft meegetekend en daarmee zich gecommitteerd om de sector bij te staan in haar belangrijke duurzaamheidsambities, die planeet, mensen en economie helpen.
©2018 Paul Lagro Fotografie

Waardevolle toekomstZorg
Met het tekenen van de Green Deal kunnen we een belangrijke pijler onder onze nieuwe strategie – betekenisvol zijn voor de sector zorg en welzijn - mede realiseren.

Green deal
Dat de sector zorg en welzijn deze ambitie omarmt, is cruciaal omdat de sector een duidelijke impact heeft op duurzaamheidsvraagstukken. En omdat niet-duurzaam gedrag direct conflicteert met het leitmotiv van de sector: gezondheid. We zien dat er nog relatief weinig aandacht is voor duurzaamheid zeker in vergelijking met andere sectoren van onze economie. Dat is wellicht verklaarbaar door de vele uitdagingen die de sector kent, maar laat onverlet dat een stevige ambitie noodzaak is.

“De zorg werkt hard om mensen beter te maken maar is tegelijkertijd nog een grote vervuiler”, geeft Minister Bruno Bruins aan. “Milieuvervuiling leidt wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte. Die tegenstrijdigheid willen we aanpakken. Het bewustzijn en enthousiasme om mee te werken aan duurzame zorg groeit gelukkig snel. Daar wordt iedereen beter van.”

Van woorden naar daden
Vele partijen binnen zorg en welzijn zelf, zoals alle brancheorganisaties, hebben meegetekend. Maar ook de Nederlandse grootbanken. Een breed stakeholderpalet is cruciaal. Het concrete plan en dus ook PGGM’s daadwerkelijke bijdrage wordt de komende maanden uitgewerkt onder leiding van het ministerie van VWS. PGGM was verbonden aan de adviesraad ‘Duurzaamheid in de zorg’ van MVO Nederland en is ook gevraagd in het vervolg van deze green deal een actieve rol te blijven vervullen.

Artikel delen of printen

klik op het icoon