• 20 dec 2021
  • Persbericht
  • PGGM
  • Vermogensbeheer
Piet Klop 480X480 Pggm

Piet Klop benoemd tot hoofd Responsible Investment PGGM

Piet Klop is per 1 december 2021 benoemd tot hoofd van het team Responsible Investment van PGGM.

Hij is de opvolger van Hans Op ’t Veld die zich richt op de verdere uitbouw van het Sustainable Development Investment Asset Owner Platform (SDI AOP) waarvan PGGM een van de oprichters is.

Klop (56), die deze functie de afgelopen tijd al ad interim waarnam, werkt sinds 2011 bij PGGM en was daarvoor verbonden aan het World Resources Institute in Washington. Hij geeft leiding aan vijftien medewerkers die Pensioenfonds Zorg en Welzijn adviseren op het gebied van verantwoord beleggen, PGGM-beleggingsteams ondersteunen in ESG-zaken en de aandeelhoudersdialoog met portefeuille-ondernemingen verzorgen.

Klop stelt dat de belangrijkste uitdaging voor PGGM Vermogensbeheer de komende jaren is om de maatschappelijke impact van beleggingen in kaart te brengen en mee te nemen in het beleggingsproces.

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 274 miljard (per 30 juni 2021) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon