• 03 nov 2020
  • Statement
  • Pensioen
Rondetafel1

Position paper: op naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Dick Boeijen, actuaris bij PGGM, is op 4 november 2020 uitgenodigd door de Tweede Kamer om een toelichting te geven op de uitwerking van het pensioenakkoord.

Ter voorbereiding schreef hij bijgaand position paper. Met het pensioenakkoord wordt het pensioenstelsel klaar voor de toekomst. Als PGGM stellen we graag onze expertise beschikbaar aan de politiek en andere stakeholders om het pensioenakkoord te realiseren.

De twee nieuwe pensioenregelingen uit het pensioenakkoord, “het nieuwe pensioencontract” en “de verbeterde premieregeling”, vormen een waardevolle pensioeninnovatie en dragen bij aan een toekomstbestendig pensioenstelsel. Met deze twee contracten in handen, kunnen pensioenfondsen kiezen welk contract het beste bij hun achterban, deelnemers en werkgevers, past.

Om de vruchten van het pensioenakkoord volledig te kunnen plukken is er wel een aantal aandachtspunten:

  1. Zorg er bij de wettelijke uitwerking van het nieuwe pensioencontract voor dat de potentie ervan ook echt kan worden benut.
  2. Werk in de wet met heldere regels, waarbinnen pensioenfondsen voldoende ruimte krijgen om de nieuwe pensioenregelingen optimaal af te stemmen op de behoeften en wensen van de eigen achterban (deelnemers en werkgevers).
  3. Vergroot het maatschappelijk draagvlak voor de pensioenhervorming: dit is een gezamenlijke opdracht voor sociale partners, pensioenfondsen én de overheid.
  4. Het is goed dat er nieuwe, toekomstbestendige pensioenregelingen zijn afgesproken. Een evenwichtige, uitlegbare en uitvoerbare transitie daar naartoe is evenzeer belangrijk

 

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees hier Dick’s position paper.

Artikel delen of printen

klik op het icoon