• 08 jul 2022
  • Persbericht
  • PGGM
PGGM Rene Paas 480X480

René Paas benoemd tot onafhankelijk voorzitter coöperatiebestuur PGGM

Het bestuur van PGGM Coöperatie U.A. heeft René Paas (55) - onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders - benoemd tot zijn onafhankelijk voorzitter.

Hij zal per 16 september 2022 het voorzitterschap overnemen van Jet Bussemaker, of zoveel later als goedkeuring door de AFM en DNB is verleend.


René Paas is een zeer betrokken en bevlogen bestuurder en tevens een ervaren, verbindend en strategisch voorzitter. Zijn breed opgedane bestuurlijke en maatschappelijke ervaring, zowel vanuit zorg, pensioen en sociale partners, in een coöperatief verband, maken hem uitermate geschikt voor de functie.

Paas is sinds 2016 commissaris van de Koning in Groningen. Hij studeerde Rechten en Bestuurswetenschappen in Groningen. Als voorzitter van het CNV en later van Divosa, was hij elf jaar lang een effectieve en zichtbare belangenbehartiger in de nationale ‘polder’.

René Paas: ,,Het coöperatiebestuur heeft een belangrijke taak als aandeelhouder van PGGM, maar heeft ook een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van huidige en toekomstige uitdagingen waar de sector zorg en welzijn voor staat. In de komende periode streeft PGGM naar een aanscherping van de strategie, het vergroten van de ledenbetrokkenheid en meer verbinding met de achterbannen. Ik kijk ernaar uit hierin met alle leden van het bestuur en de leden van de ledenraad op te trekken.”

Jet Bussemaker, aftredend voorzitter van het coöperatiebestuur: ,,Na vier mooie jaren als voorzitter van het coöperatiebestuur van PGGM draag ik het stokje graag over aan René Paas. Gelet op zijn brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd dat hij zal bijdragen aan het verder versterken van PGGM en in het bijzonder de ledenorganisatie.”

Over de coöperatie
De coöperatie werd in 2008 opgericht kort na de splitsing van PGGM in enerzijds het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en anderzijds de pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM N.V. De coöperatie is 100% aandeelhouder van PGGM N.V.

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. Per 31 maart 2022 beheerde PGGM wereldwijd EUR 273 miljard aan lange termijnpensioenkapitaal voor haar klanten. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn. 
www.pggm.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon