• 16 mrt 2018
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 1222288657

Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel

​Rijkswaterstaat heeft het project Afsluitdijk definitief gegund aan consortium Levvel.
20180316 Afsluitdijk

Dit consortium wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group) (46%), BAM (in samenwerking met PGGM) (46%) en Rebel (8%). Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. De werkzaamheden starten najaar 2018 en zullen in 2023 zijn afgerond. De opdracht vertegenwoordigt een netto-contante waarde van circa € 550 miljoen.

Levvel is bij het ontwerp uitgegaan van het beheersen van risico’s, benutten van kansen, duurzaamheid (duurzaam bouwen en energieneutraliteit) en slimme toepassingen van bewezen technologie. Nadat de Afsluitdijk is versterkt, kan hij een storm weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomt. Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot: de spuisluizen worden uitgebreid en er worden pompen ingebouwd. Levvel vergroot de afvoercapaciteit met zo min mogelijk energieverbruik vanuit het principe: “Spuien als het kan, pompen als het moet.” Zo kan ook in de toekomst bij alle weersomstandigheden voldoende water worden afgevoerd uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.

Voor de bouw van de nieuwe pompen en de extra spuicapaciteit blijven de bestaande monumentale Spuisluizen in Den Oever volledig intact en worden zij gerenoveerd. Levvel versterkt de dijk met innovatieve betonnen elementen. Het innovatieve karakter van het project komt onder meer tot uitdrukking in een hoogwaterkering van vezelversterkte kunststof schuiven in de vismigratierivier. Daarnaast wordt de snelweg A7 veiliger door de verbreding van de vluchtstroken. Het ontwerp van Levvel heeft nadrukkelijk aandacht voor recreatie en ecologie, door de realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde over de volledige lengte van de Afsluitdijk, ecologische voorzieningen langs de dijk en visvriendelijke pompen.

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat: “Rijkswaterstaat verheugt zich op de samenwerking met Levvel. Levvel heeft een slim en robuust ontwerp gemaakt dat het erfgoed van Lely eer aandoet.”

Rijkswaterstaat selecteerde bij de aanbesteding op basis van de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding (EMVI-BPKV). EMVI-BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder meer beoordeeld op de criteria ‘duurzaamheid’, ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’, ‘tevreden omgeving’ en de beheersing van enkele technische risico’s.

Namens het consortium Levvel zegt Pieter van Oord, CEO Van Oord: “Als consortium zijn wij zeer verheugd met het verwerven van deze opdracht. Het is een eer te mogen bijdragen aan dit unieke project, dat al sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming beschermt. Na oplevering van de versterkte Afsluitdijk, beschikt Nederland opnieuw over een iconisch project als symbool van het innovatieve karakter van de Nederlandse (water)bouw.

Toonbeeld
De Afsluitdijk is al decennia een toonbeeld van de Nederlandse waterbouwkunde. De 32 kilometer lange dam beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat en het bouwconsortium versterkt de dijk, vergroot de spuicapaciteit en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. In opdracht van regionale overheden, samenwerkend onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk worden ook enkele regionale ambities uitgevoerd. Er zullen onder meer een coupure voor de Vismigratierivier en een fietspad aan de kant van de Waddenzee worden aangelegd. De ingenieurs van nu bouwen op eigentijdse wijze voort op de nalatenschap van Lely met behoud van de unieke kwaliteiten: de Afsluitdijk gaat de 21ste eeuw in als vernieuwd toonbeeld voor de Nederlandse waterbouw.

Meer informatie over het project is te vinden op www.deafsluitdijk.nl.

 

Consortium Levvel
Het consortium Levvel bestaat uit Van Oord (met Aberdeen/APG), BAM (met PGGM) en Rebel. De naam Levvel is gebaseerd op “Lely’s Erfgoed Veiliggesteld” in palindroom. Daarnaast verwijst de naam naar het peilbeheer van het IJsselmeer en het keren van hoog water, twee belangrijke functies van de Afsluitdijk.

Van Oord
Van Oord is een toonaangevende, wereldwijd actieve aannemer van bagger-, waterbouw- en offshoreprojecten (olie, gas en wind). Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Met zijn expertise, die varieert van ontwerp tot uitvoering, heeft het bedrijf prestigieuze projecten kunnen realiseren, zoals Maasvlakte 2 - de uitbreiding van de haven van Rotterdam, de bouw van het Tweede Suezkanaal in Egypte, het baggeren en beschermen van pijpleidingen in alle delen van de wereld en het ontwerpen en bouwen van diverse windmolenparken in de Noordzee. Van Oord is een zelfstandig familiebedrijf waar wereldwijd ongeveer 4.500 professionals werken. De moderne vloot bestaat uit meer dan honderd schepen en ander gespecialiseerd materieel. www.vanoord.com

Aberdeen Standard Investments en APG Groep
Aberdeen Standard Investments beheert € 649 miljard (december 2017) aan activa, waarmee het de grootste actieve beheerder is in het Verenigd Koninkrijk en de op een na grootste in Europa. Aberdeen Standard Investment beheert circa € 3 miljard aan activa in gebouwen en infrastructuur.
www.aberdeenstandard.com

APG
APG Groep verzorgt als financiële dienstverlener bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. Daarnaast worden in de pensioenmarkt inkomensaanvullingen aangeboden aan individuen. APG Groep voert deze werkzaamheden uit namens (pensioen)fondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening en medisch specialisten. Voor de (pensioen)fondsen in deze sectoren beheert APG Groep circa 475 miljard euro (januari 2018) pensioenvermogen. APG Groep werkt voor ongeveer 40.000 werkgevers en verzorgt het pensioen voor één op de vijf gezinnen in Nederland (circa 4,5 miljoen deelnemers). www.apg.nl

BAM
Koninklijke BAM Groep nv is een bouwconcern met tien werkmaatschappijen, actief in Bouw en Vastgoed, Infra en Publiek-private samenwerking. BAM’s jaaromzet bedraagt ruim € 6,5 miljard, de Groep telt circa 20.000 medewerkers en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam. BAM werkt momenteel aan diverse waterbouwkundige projecten en heeft circa 45 DBFM-contracten in portfolio. www.bam.com

PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2017 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 218 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 725.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. www.pggm.nl

Rebel
Rebel is een ontwikkelaar van maatschappelijk impact. Rebel werkt aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector. Rebel stond aan de wieg van publiek-private samenwerking in Nederland. Rebel is ook betrokken bij de Keersluis Limmel en de Prinses Beatrixsluizen en is co-manager van infrastructuurfonds EPICo. www.rebelgroup.com

Artikel delen of printen

klik op het icoon