• Statement
  • Vermogensbeheer
H0000941

Statement over beleggingen in Myanmar

In het licht van de recente berichtgeving over Myanmar verklaart PGGM het volgende ten aanzien van beleggingen in dit land die wij voor onze klanten beheren.

Myanmar gaat, sinds het leger in februari een staatsgreep heeft gepleegd, gebukt onder een militaire junta. PGGM vindt deze situatie uiterst zorgelijk.

PGGM is geen directe financier van de Myanmarese overheid. Wij volgen sancties van de Europese Unie (EU) tegen dit land en sluiten daarom beleggingen in Myanmarese staatsobligaties uit.

Door ons beheerde beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen met belangen in Myanmar zijn onderdeel van een wereldwijd gespreide, passief beheerde beleggingsportefeuille. Wij willen dat deze portefeuille ten minste voldoet aan de richtlijnen voor maatschappelijk en verantwoord ondernemen, zoals die zijn opgesteld door de OESO. Mensenrechten is een belangrijk aspect dat wordt meegewogen in onze beleggingen, naast financiële aspecten en impact op milieu en klimaat.

Om dit vast te stellen, screenen we regelmatig alle beleggingen. Daarbij maken we gebruik van data van een externe, onafhankelijke dataleverancier. Ondernemingen waar sprake is van zeer ernstige overtredingen van deze normen, kunnen in aanmerking komen voor het verkopen van onze belangen. Met andere, ernstige overtreders kan PGGM haar invloed als aandeelhouder aanwenden.

PGGM bestudeert nu zeer zorgvuldig wat de rol van de genoemde ondernemingen in Myanmar is. Daarbij betrekken we ook eventuele nieuwe informatie van onze dataleverancier. Deze analyse, in combinatie met ons beleggingsbeleid, bepaalt eventuele vervolgacties.

Artikel delen of printen

klik op het icoon