• 03 nov 2016
  • Statement
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 866214648

Statement PGGM Uitkomst beloningspakket NXP onaanvaardbaar

​PGGM heeft kennis genomen van de omvang van de beloning die de bestuurder (CEO) van NXP ontvangt bij een succesvolle overname door het Amerikaanse Qualcomm.

Wij zijn van mening dat de uitkomst van toegekende (bonus)aandelen en optierechten tot een totaal bedrag van meer dan $400 miljoen, volstrekt onaanvaardbaar is. Als verantwoord belegger van Nederlands pensioengeld vinden wij dergelijke beloningen in onze maatschappelijke verhoudingen niet passend.

​PGGM vraagt van bestuurders dat ze een absoluut rendement op de beleggingen van onze klanten genereren. Er dient ook waarde te worden gecreëerd voor de samenleving doordat wordt gewerkt aan de behoeften en problemen van de samenleving (“shared value”). Onder strikte voorwaarden vinden wij het acceptabel om een deel van de winst in de vorm van een bonus te delen met de medewerkers en bestuurders. Wij willen echter niet dat hiermee door individuen buitensporig financieel vermogen wordt vergaard, zoals nu bij NXP het geval is.

Wij zijn van mening dat het de verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen is om het totale beloningspakket op te stellen en bij de besluitvorming de behoeften van belanghebbenden naar behoren mee te wegen. Zij dient de mogelijke uitkomsten van de variabele bezoldigingscomponenten en de gevolgen daarvan voor de totale beloning van de bestuurders te analyseren. Bij onaanvaardbare uitkomsten moet de raad van commissarissen (kunnen) ingrijpen.

PGGM is van mening dat beloningsregelingen te complex zijn geworden en de uitkomst ervan te onvoorspelbaar. Daarom zijn wij al jaren kritisch over het gebruik van aandelenopties bij vennootschappen. Sinds begin 2015 stemmen wij wereldwijd op aandeelhoudersvergaderingen tegen alle beloningsvoorstellen met aandelenopties. Bij NXP hebben wij daar echter sinds 2012 niet de kans toe gekregen omdat het beloningsbeleid of het remuneratierapport nooit in stemming is gebracht.

PGGM belegt in beursgenoteerde aandelen NXP. Sinds de afsplitsing van NXP van Philips, en vóór de beursgang van NXP in 2010, is PGGM ook via private equity indirect belegd in NXP. We streven ernaar om zorg te dragen dat private ondernemingen met een gepaste corporate governance en beloningsstructuur naar de beurs worden gebracht. Verschillen tussen markten, cultuur en wetgeving en verschillen tussen private en beursgenoteerde ondernemingen komen onder andere tot uitdrukking in de beloningspraktijk.

Wij doen een appèl aan NXP, (de leden van de remuneratiecommissie van) de raad van commissarissen en haar CEO om, in het belang van belanghebbenden, de uitkomst van de beloning aanzienlijk te matigen. Dat de (bonus)aandelen en optierechten rechtmatig zijn toegekend, maakt de uitkomst van deze beloningsstructuur nog niet rechtvaardig.

Artikel delen of printen

klik op het icoon