• 21 jun 2018
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 465434945

UBS AM en PGGM werken samen aan methode voor het meten van impact voor voedselveiligheid

Onderzoekers Wageningen University & Research en Harvard University werken samen aan methodologie voor beursgenoteerde ondernemingen.

Amsterdam, UBS Asset Management (UBS AM) lanceert vandaag een onderzoeksproject met Wageningen University & Research (WUR) en Harvard University. Samen zullen ze een kader en methodologie ontwikkelen voor het meten van impact op gebied van voedselveiligheid, het tweede Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) van de Verenigde Naties (VN). Het doel van het onderzoek is om schaalbare modellen te bouwen die toegepast kunnen worden op wereldwijde, beursgenoteerde aandelen van bedrijven met technologieën die landbouwopbrengsten kunnen vergroten en de toegang tot voedzame voeding kunnen verbeteren.

De ontwikkeling van dit kader is een partnerschap tussen pensioenfondsbeheerder PGGM en UBS Asset Management. UBS AM begon 2,5 jaar geleden met het project toen zijn team voor duurzame beleggingen werd geselecteerd door PGGM om een mandaat van €1.5 miljard aan beursgenoteerde impactaandelen te beheren. De aanpak van UBS AM gebruikt academische expertise om impactmethodologieën te ontwikkelen voor vier impactcategorieën, waaronder klimaatverandering en luchtvervuiling, toegang tot drinkbaar water, en veiligheid op vlak van gezondheid en voedsel. De gemeten impactparameters zijn afgestemd met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

“Onze klant PFZW, het pensioenfonds voor de Nederlandse gezondheidszorgsector, heeft voedselveiligheid als een van zijn belangrijkste prioriteiten om te beleggen in oplossingen met reële impact. Met een wereldbevolking die tegen 2030 bijna 9 miljard mensen zal tellen, is het logisch dat voeding voor elk individu een grote uitdaging vormt, zeker als we ook aspecten als voedingskwaliteit, toegang tot voedsel en de productiviteit van de voedselproductie in rekening brengen,” zegt Piet Klop, senior adviser responsible investment bij PGGM. “Om zo’n complexe kwestie aan te pakken, werken we samen met de top van de financiële sector en de academische gemeenschap om een repliceerbare en wetenschappelijke methodologie te ontwikkelen om de impact op voedselveiligheid te meten. We zijn pas begonnen, maar we zijn blij met de uitdaging en hopen aan te tonen dat mainstream beleggers zowel marktconforme rendementen als meetbare impact kunnen behalen.”

WUR, een toonaangevende universiteit in Nederland die zich specifiek toelegt op het thema van gezonde voeding en leefomgeving, zal het verband onderzoeken tussen de technologieën ontwikkeld door beursgenoteerde bedrijven, en de landbouwopbrengsten in verschillende delen van de wereld. De Harvard T.H. Chan School of Public Health onderzoekt het verband van de toegang tot voedzame voeding en achtergestelde gemeenschappen.
“Het onderzoek van Wageningen en Harvard zal zich focussen op vier parameters die te maken hebben met voedselveiligheid,” zegt Dr. Dinah A. Koehler, executive director in het Global Sustainable Equities team van UBS AM. “Zulke modellen bouwen is een uitdaging vanwege de complexiteit van ons wereldwijde voedingssysteem. Gezien onze ervaring met het bouwen van impactmodellen voor klimaatverandering en water, geloven we dat we een stevige basis hebben om een kader voor impactmeten te ontwikkelen.”

De Harvard T.H. Chan School of Public Health werkt al samen met UBS AM aan de ontwikkeling van de impactmodellen voor klimaatverandering en luchtverontreiniging, gezondheid en voedselveiligheid. De Harvard School is een wereldleider in het opstellen van modellen voor luchtverontreiniging en de impact op de volksgezondheid, met werk dat teruggaat tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het heeft reeds verschillende interdisciplinaire modellen ontwikkeld om de impact van klimaatverandering op gemeenschappen en het milieu in kaart te brengen. Daarnaast heeft UBS AM aan de City University of New York (CUNY) gevraagd om impactmodellen te ontwikkelen voor waterschaarste, voortbouwende op hun baanbrekende en wereldwijde risicomodellen.

Over UBS
UBS biedt financieel advies en oplossingen aan vermogende particulieren, institutionele- en zakelijke klanten over de hele wereld, maar ook aan particuliere klanten in Zwitserland. De strategie van UBS is gericht op de toonaangevende wealth management activiteiten wereldwijd, asset management en de Investment Bank. De focus ligt bij die activiteiten die een sterke concurrentiepositie hebben in hun markten en die een structurele groei hebben over de langer termijn of een goede langetermijnvooruitzichten voor de winstgevendheid.
UBS is aanwezig in alle belangrijke financiële centra wereldwijd. Het heeft kantoren in 52 landen, met ongeveer 34% van de werknemers op het Amerikaanse continent, 34% in Zwitserland, 18% in de rest van Europa, het Midden-Oosten en Afrika en 14% in de Asia Pacific regio. UBS AG Group biedt werk aan ongeveer 61.000 mensen over de hele wereld. De aandelen zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange en de New York Stock Exchange ( NYSE ).
www.ubs.com/asset-management

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2017 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 218 miljard en administreerde de pensioenen van 3 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 725.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl.

Over Wageningen Universiteit & Research
Wageningen University & Research is een samenwerking tussen de Universiteit van Wageningen en de Wageningen Research foundation. De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Meer dan 6.500 werknemers en 12.000 studenten uit meer dan honderd landen werken wereldwijd on het domein van gezonde voeding en leefomgeving, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven.
De kracht van Wageningen University & Research ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en de universiteit in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald, dat is de Wageningen Aanpak. De wetenschappelijke kwaliteit van Wageningen University & Research wordt bevestigd door de prominente positie die wij innemen in de internationale rankings en citatie-indexen.

Over Harvard T.H. Chan School of Public Health
Harvard T.H. Chan School of Public Health brengt experts samen vanuit verschillende disciplines om nieuwe generaties van wereldleiders op het gebied van gezondheid te onderwijzen die met een sterke visie de gezondheid en levensstandaard van mensen overal ter wereld kunnen verbeteren.
Onze gemeenschap van wetenschappers, onderwijzers en studenten werkt samen aan innovatieve ideeën en wil deze vanuit het laboratorium naar de dagelijkse werkelijkheid te brengen. We werken er ook aan om het gedrag van mensen te veranderen, maar ook om veranderingen tot stand te brengen om individueel gedrag van mensen en overheidsbeleid te veranderen. Meer dan 400 leden van de faculteit van Havard Chan School onderwijzen ieder jaar meer dan duizend studenten vanuit de gehele wereld. Het instituut werd in 1913 opgericht als de Harvard-MIT School of Health Officers. De school wordt beschouwd als het oudste trainingsprogramma voor publieke gezondheid in de VS.

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon