• 25 apr 2023
  • Persbericht
  • Zorg
Zorg Vernet

Verzuim zorgsector in eerste kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Kortdurend verzuim daalt 33 procent

Vernet

Het verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2023 komt uit op 8,76. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2022. Deze daling kan met name worden toegeschreven aan de daling in kort durend verzuim. Kijkend naar de verschillende leeftijdscategorieën zien we dat de daling van verzuim onder jongeren het hoogste ligt.

Het verzuim in de zorgsector laat voor het eerst sinds lange tijd een daling zien. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Vernet. In vergelijking met het verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2022 (9,83) is het met 11 procent gedaald naar 8,76 in 2023. Kortdurend verzuim is met maar liefst 33 procent gedaald, van 2,86 procent naar 1,92 procent. Alleen extra lang verzuim (langer dan 365 dagen) vertoont een lichte stijging van 1,13 procent naar 1,28 procent. Zie bijlage 1 en 2

Het verzuim onder jongeren steeg in 2022 sneller dan het verzuim onder ouderen. Des te opvallender is het dat de grootste daling van verzuim in het eerste kwartaal van 2023 onder jongeren is gemeten. Het verzuimpercentage in deze groep daalde van 8 naar 5,94, een daling van 26 procent. Zie bijlage 3

“We zijn zeer verheugd dat we na vele berichten over stijging van het verzuimpercentage, eindelijk kunnen berichten dat het verzuim daalt”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet. “Hoewel er ook in het eerste kwartaal sprake was van een griepepidemie waarvan het hoogtepunt in de eerste week 2023 lag, zien we toch een daling in het totale verzuimpercentage. Hopelijk zet deze dalende trend zich door.”

Verdere verdieping en inspiratie
Op onze website www.vernet.nl staan eerdere analyses gepubliceerd van kwartaalcijfers. Naast inzicht in verzuim wil Vernet de sector helpen om het verzuim verder te verlagen. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. In totaal werken er circa 960 duizend mensen in deze vier sectoren. Vernet heeft uit de gesprekken met de best presterende organisaties op gebied van verzuim concrete tips verzameld. Tevens wordt er middels webinars inspiratie gedeeld. De tips en ideeën delen we via www.vernet.nl.

Samenwerking Vernet PGGM PFZW
De dienstverlening van Vernet is onderdeel van een gezamenlijke inspanning van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten. Werkgevers gebruiken deze data bij de aanpak van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn. Vernet en PFZW verzamelen sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis ook cijfers op maandbasis die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim en het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data zijn openbaar beschikbaar en wordt ontsloten via de website.


Excel-bestanden waar de bijlagen op zijn gebaseerd zijn voor media op te vragen bij PGGM.

20230425 Vernet Bijlage 1
20230425 Vernet Bijlage 2
20230425 Vernet Bijlage 3

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met 623 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.
www.vernet.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon