• 26 jan 2022
  • Persbericht
  • Zorg
Ziekteverzuim Vernet.10

Verzuim zorgsector op hoogste niveau sinds 2001

Ziekteverzuim stijgt naar 8,24 procent in laatste kwartaal 2021
Vernet

Verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, stelt vast dat het verzuim in de zorgsector in het vierde kwartaal van 2021 is gestegen naar 8,24 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 7,49 procent. Dit is een toename van 10 procent in één jaar tijd, waarmee het op het hoogste niveau in twee decennia is beland. Met name het langdurig verzuim is afgelopen jaar sterk toegenomen.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In totaal werken er circa 960 duizend mensen in deze vier sectoren. Dat betekent dat er in het vierde kwartaal 2021 dagelijks gemiddeld ongeveer 79 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

Jaarcijfers 2021 – uitgebreide analyse
Vernet heeft ook de verzuimcijfers van heel 2021 afgezet tegen voorgaande jaren. Het verzuimpercentage voor 2021 komt uit op 7,29. In 2020 was dit 6,83 procent. Daarmee is het verzuim gestegen met 6,7 procent in een jaar tijd. In het jaar 2001 was het verzuim 7,7 procent, daarmee ligt het huidig verzuim dus op een vergelijkbaar niveau als 20 jaar terug. Dit is nog voor de invoering van de wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ) met het tweede ziektejaar in 2004. Zie ook bijlage 1 bij dit bericht.

Meldingsfrequentie en gemiddelde duur
De meldingsfrequentie - hoe vaak werknemers zich gemiddeld in een jaar ziekmelden - is in het jaar 2021 gestegen naar 1,07, in 2020 was dit 1,02. Deze stijging is met name te verklaren door de ontwikkeling in het vierde kwartaal. De gemiddelde duur van het verzuim was in 2021 bijna 29 dagen.

Verzuimontwikkeling per jaar per duurklasse
Vernet constateert dat het verzuim in alle vier de duurklassen (kort-middel-lang-extra lang) gestegen is. De stijging is het grootst in de categorie langdurig verzuim. Het percentage in de categorie 92 tot 365 dagen is 3,3. Een jaar geleden was dit nog 2,98 procent, een stijging van bijna 11 procent. De stijging in de laatste twee duurklassen is geen positieve ontwikkeling voor een sector die al kampt met structurele arbeidsmarkttekorten. Zie ook Bijlage 2.

Branches
In alle vier de zorgbranches: ziekenhuizen, verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Zie ook bijlage 3.

Verdere verdieping en Inspiratie
Op onze website www.vernet.nl is een uitgebreide analyse gepubliceerd van de jaarcijfers 2021. Om kennisdeling verder te stimuleren gaat Vernet elk jaar met de best presterende organisaties op gebied van verzuim in gesprek om het verhaal achter de cijfers op te halen. Hoe zijn deze organisaties ondanks corona in staat geweest om het verzuim onder controle te houden? Uitkomsten hiervan worden samen met de werkgevers in de loop van het eerste kwartaal 2022 gedeeld.

Samenwerking Vernet PGGM PFZW
De dienstverlening van Vernet is onderdeel van een gezamenlijke inspanning van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten. Werkgevers gebruiken deze data bij de aanpak van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn.

Vernet en PFZW verzamelen sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis ook cijfers op maandbasis die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim en het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data zijn openbaar beschikbaar en wordt ontsloten via de website.

Bijlage 1 Verzuimontwikkeling Voortschrijdend En Kwartaal Zorgbreed
Bijlage 2 Verzuimontwikkeling Per Jaar Naar Duurklasse Zorgbreed
Bijlage 3 Verzuimontwikkeling Branche Zorgbreed

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met 623 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.
www.vernet.nl

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 274 miljard (per 30 juni 2021) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van
3 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo september 2021 EUR 265,1 miljard bedroeg.
www.pfzw.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon