• 25 aug 2022
  • Persbericht
  • Zorg
Vernet Juli

Zorgsector ziet trendbreuk: verzuim steeg deze zomer

Ziekteverzuim in juli 2022 op 7,89 procent, sterke toename in jaar tijd.
Vernet

De zorgsector heeft het ziekteverzuim in juli van dit jaar sterk zien toenemen in vergelijking tot een jaar eerder. Het verzuim kwam die maand uit op 7,89 procent tegen 6,77 in juli 2021. Dat is veel hoger dan op grond van historische cijfers kon worden verwacht.

Verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, spreekt van een trendbreuk, nu er sprake was van een toename van 16,5 procent in een jaar. De nieuwe data hebben betrekking op een maand waarin er sprake was van een golf besmettingen met een omikron-variant. Traditioneel kennen de zomermaanden juist een laag verzuim.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In totaal werken er circa 960 duizend mensen in deze vier sectoren.

Verzuimontwikkeling per duurklasse
De stijging in de maand juli was het grootst in de categorie kort verzuim. Het percentage in de categorie 1 t/m 14 dagen kwam op 1,6. Een jaar geleden was dit nog 0,91 procent, een stijging van 76 procent. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is een opleving van het aantal Covid-besmettingen. Opnieuw was ook een stijging te zien in de laatste twee duurklassen met verzuim langer dan 92 dagen. Dit onderschrijft het beeld van een zorgsector die met veel langdurige ziektegevallen kampt. Zie ook bijlage 2.

Verdere verdieping en inspiratie
Op onze website www.vernet.nl staan eerdere analyses gepubliceerd van kwartaalcijfers. Naast inzicht in verzuim wil Vernet de sector helpen om het verzuim verder te verlagen. Vernet heeft uit de gesprekken met de best presterende organisaties op gebied van verzuim concrete tips verzameld. De tips en ideeën delen we via www.vernet.nl.

Samenwerking Vernet PGGM PFZW
De dienstverlening van Vernet is onderdeel van een gezamenlijke inspanning van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten. Werkgevers gebruiken deze data bij de aanpak van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn. Vernet en PFZW verzamelen sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis ook cijfers op maandbasis die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim en het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data zijn openbaar beschikbaar en wordt ontsloten via de website https://inzetzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/inzetzorg-landelijk-dashboard?sectionId=5486

20220825 Vernet Bijlage1 Verzuimontwikkeling
Bijlage 1 Verzuimontwikkeling
20220825 Vernet Bijlage2 Verzuimontwikkeling Naar Duurklasse Q2 2022 – Zorgbreed
Bijlage 2 Verzuimontwikkeling naar duurklasse Q2 2022 – zorgbreed

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met 623 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.
www.vernet.nl

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 241 miljard (per 30 juni 2022) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van
bijna 3 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo juni 2022 € 228,8 miljard bedroeg.

Artikel delen of printen

klik op het icoon