• 20 okt 2021
  • Statement

Andres van der Linden

Advisor Responsible Investment Andres van der Linden maakt impact op wat mag groeien
Andres

Met een belegd vermogen van 266 miljard euro drukken we wereldwijd een stempel op wat mag groeien en wat niet. We geloven dat geld een sturende kracht is, waarmee we het milieu en de maatschappij een flinke duw in de goede richting kunnen geven. Andres van der Linden, Advisor Responsible Investment, wilde bij PGGM werken om het verschil te kunnen maken. "Maar ik ben zeker niet de enige die waarde hecht aan impact. Dat geldt ook voor de deelnemers van PFZW. Natuurlijk vinden ze een gezond rendement belangrijk, maar ze willen ook dat hun belegging verschil maakt. We kunnen er niet meer omheen: ESG gaat een stap verder en PGGM zet stappen richting impact." 

De grootste uitdagingen ter wereld aanpakken 
Andres groeide op in de Filipijnen, maar kwam in 2008 naar Nederland om Sustainable Development te studeren aan de Universiteit van Utrecht. Waarom juist deze studie? Hij sloot zijn bacheloropleiding af met een stage in Oost-Afrika, waar hij zag welke impact internationale ontwikkeling kan hebben. In die periode besloot hij dat hij meer bij deze ontwikkeling betrokken wilde zijn en hij koos voor de opleiding Sustainable Development. Na zijn afstuderen werkte Andres 4,5 jaar voor Sustainalytics, gevolgd door 3 jaar bij Triple Jump, een impactbeleggingsmaatschappij. In 2021 trad hij bij PGGM in dienst. Waarom PGGM? Andres: "In één woord? Impact. Ik heb eerder bij een impactbelegger gewerkt en ik geloof dat dit soort bedrijven écht een verschil maken. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat de grootste wereldproblemen alleen kunnen worden aangepakt als de beginselen van impactbeleggen door de grotere financiële instellingen worden opgepakt, en niet alleen door kleine, op private equity gerichte fondsen. Voor mij is PGGM die kans. De kans om voor een grote institutionele belegger te werken, op een schaal die ertoe doet.  

De kracht van diversiteit 
Andres werkt binnen het Responsible Investment-team, voor het team Active Ownership. Andres: "Ons Responsible Investmentteam telt twintig personen, en ons Active Ownership-team bestaat uit vijf mensen. Het Responsible Investment-team is relatief internationaal: ongeveer een kwart van de teamleden komt niet uit Nederland. De kracht van deze diversiteit is een belangrijk voordeel. De uiteenlopende achtergronden en meningen van teamleden verrijken onze besluitvorming. En het zorgt voor een plezierige werksfeer.” PGGM is weliswaar gebouwd op een typisch Nederlands fundament, maar Andres vindt dat mensen met een internationale achtergrond er zeer welkom zijn. Ik begon in februari midden in een lockdown bij PGGM, maar het is al die tijd al erg prettig gegaan."      

"Natuurlijk is het voor deelnemers van PFZW het belangrijkste dat ze uiteindelijk genoeg pensioen krijgen, maar ik ben ervan overtuigd dat ze ook waarde hechten aan de impact die hun geld heeft."  

De impact van het geld van deelnemers 
Andres legt uit wat PGGM uniek maakt. "Om te beginnen beheren wij pensioengeld. Daarmee zijn we een langetermijnbelegger. Dit is bevorderlijk voor de ESG-analyse, omdat ESG-factoren op lange termijn meestal belangrijker worden. Bovendien is onze grootste klant een pensioenfonds met deelnemers die  impact belangrijk vinden. Zorgprofessionals hebben er baat bij dat de samenleving gezond blijft. Natuurlijk is het belangrijk dat ze uiteindelijk een goed pensioen krijgen, maar ze hechten ook waarde aan de impact die hun geld tot die tijd heeft. Dat stelt ons in staat onze inzet bij verantwoord beleggen te verdiepen en te verbreden. Dit blijkt ook duidelijk uit de ontwikkeling van de strategie van PGGM. Wij begrijpen dat stewardship meer inhoudt dan het beschermen van de financiële toekomst van mensen. Het is ook belangrijk dat we meebouwen aan een waardige toekomst.” 

Wat is engagement? 
"Engagement, als deel van active ownership, betekent in principe dat we dialogen aangaan met bedrijven. Zodra we in een bedrijf beleggen, kunnen we met ze overleggen en meepraten over de koers die ze varen. Het is niet de bedoeling ons met het bestuur te bemoeien, maar we beschouwen het als onze plicht als aandeelhouders om onze standpunten kenbaar te maken. Bedrijven weten zelf het best hoe ze hun zaken moeten regelen, maar beleggers hebben dankzij hun portefeuille een goed beeld van de economie. 

“Het is niet de bedoeling ons met het bestuur te bemoeien, maar we beschouwen het als onze plicht als aandeelhouders om onze standpunten kenbaar te maken.” 

Hoe we bedrijven kiezen waarin we investeren 
Hoe besluit PGGM bij welke bedrijven we inspraak willen hebben? Andres: "We nemen initiatieven op basis van de prioriteiten van onze klant. Momenteel richten we de pijlen van ons active ownership op het gebied van klimaatverandering op olie- en gasbedrijven, voedselproducenten en banken die de fossiele-brandstoffensector financieren. We brengen in kaart welke bedrijven de grootste impact hebben, welke bedrijven meer voor engagement openstaan en welke bedrijven niet door andere instellingen worden benaderd." 

Samen staan we sterk 
"Engagement werkt het best als we de handen ineenslaan met andere beleggers. Dat is omdat we dan een groter percentage van de aandelen van het bedrijf vertegenwoordigen: bedrijven zijn daar gevoelig voor. Het begint allemaal door samen met gelijkgestemde beleggers te besluiten in welke richting het bedrijf gestuurd moet worden. Het 'Climate Action 100+'-initiatief bestaat uit zo'n 270 beleggers die hun verwachtingen voor klimaatverandering op elkaar afstemmen. Zij vertegenwoordigen biljoenen dollars aan beheerd vermogen. Dat is een enorme pressie en een grote drijvende kracht."  

Tégen het energietransitieplan van Shell stemmen 
"De voor mij meest spraakmakendste gebeurtenis sinds ik hier bij PGGM ben begonnen, is de betrokkenheid bij Shell en onze stem op de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit jaar besloten we tegen het energietransitieplan van Shell te stemmen, which represented an escalation in our engagement strategy. Die ommekeer in onze strategie was een grote stap. Maar in mijn ogen was de tijd rijp om kritischer te zijn. Ons besluit maakte veel los in de media, omdat PGGM de op een na grootste pensioenfondsbeheerder van Nederland is.”  

Een zinvol initiatief 
Wat een belangrijk initiatief is waaruit blijkt dat we voorop lopen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen? Andres: "Het SDI AOP (Sustainable Development Investment Asset Owners' Platform), dat in samenwerking met APG, Australian Super en British Columbia Investments is opgezet. Aan de hand van dit platform kunnen beleggers in kaart brengen welke bedrijven bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, en kunnen die bedrijven ook gerangschikt worden. Dit is echt de kant die de markt opgaat: Impactbeleggen wordt gegarandeerd groter. In plaats van beperkt te zijn tot private activa, zal het belangrijk worden voor beursgenoteerde bedrijven. Dit platform is een belangrijke stap in die richting, en bewijst dat we voorop lopen. Dat is belangrijk omdat de deelnemers van onze pensioenfondsen hier om geven."  

"Momenteel komt ongeveer een kwart van het team niet uit Nederland. De kracht van deze diversiteit is een belangrijk voordeel.” 

Verandering gebeurt op lange termijn 
Wat Andres belangrijkste doel voor volgend jaar is? "Ik wil ons active ownership op het gebied van klimaatverandering graag uitbouwen. Ik zou met meer bedrijven om de tafel willen gaan en meer resultaatgericht te werk gaan. Het kan een echte uitdaging zijn om bij te houden welk resultaat engagement-initatieven hebben omdat verandering op de lange termijn gebeurt, maar het belangrijkste is om onze vooruitgang in het oog te houden. Ik denk dat het voor onze klant belangrijk is om te bewijzen dat we concrete veranderingen realiseren en dat we een degelijk raamwerk nodig hebben om verandering en impact te kwantificeren. Daarop wil ik me de komende één à twee jaar concentreren." 

Bij PGGM doen we de pensioenuitvoering van 4,4 miljoen mensen die voor een groot deel werken of gewerkt hebben in zorg en welzijn. Als je bij PGGM werkt draag je dus bij aan de financiële zekerheid van mensen die hun werkzame leven hebben besteed aan het zorgen voor anderen. We weten dus veel over pensioen. Met die kennis helpen we om het nieuwe pensioenstelsel vorm te geven. En met zo’n 268 miljard euro aan belegd vermogen, hebben we invloed op de koers die talloze bedrijven over de hele wereld varen.  

Werk is niet alleen een manier om de dag door te komen. Werk draagt ergens aan bij. Actie is reactie. De vraag is, hoeveel impact wil jij hebben? Bekijk de vacatures op onze website. 

Artikel delen of printen

klik op het icoon