• 20 okt 2021
  • Statement

Chriss van Pul en Frank Mensink

Manager PFZW datadiensten Chriss en data-analist voor PFZW Datadiensten Frank maken impact op de toekomst van de sector zorg en welzijn
IMG 2185

Doordat we over een schat aan kennis en data beschikken over de deelnemers die via ons pensioen opbouwen, kunnen we de sector zorg en welzijn helpen zichzelf te vernieuwen en eraan bijdragen dat de mensen die er werken dat met meer plezier doen en vitaal blijven. Chriss van Pul en Frank Mensink zijn allebei werkzaam voor de afdeling PFZW Datadiensten, onderdeel van PGGM. Chriss als manager en Frank als Adviseur Datacenter en Data-analist. Chriss: “Ons doel is om werkgevers datavolwassener te maken, op individueel, regionaal en landelijk niveau. Met de producten en diensten die we aanbieden hopen we blijvend en met elkaar iets aan de arbeidsmarktproblematiek in de zorg te doen. Want dat er iets aan te doen is dat blijkt, maar dat begint bij inzicht.” 

Data, een issue van heel Nederland 
Wat maken de diensten en producten van PFZW Datadiensten zo speciaal? Frank: “Google naar personeelstekorten in de zorg en je krijgt veel resultaten. Er staat elke dag wel iets over in de media. Niet zo gek, want de arbeidsmarktproblematiek in de zorg is een issue van heel Nederland. Iedereen heeft tenslotte weleens zorg nodig, dus we hebben er belang bij dat de zorg in Nederland goed functioneert. Personeel is een belangrijk onderdeel van de zorg. Door ons inzicht in de pensioendata van PFZW en die te analyseren kunnen we waardevolle arbeidsmarktanalyses doen over personeel in Zorg en welzijn. Door daar goed mee om te gaan en daar de juiste inzichten uit te halen helpen we werkgevers, de overheid, regionale samenwerkingsverbanden en sociale partners ermee verder. Zo maken we impact op verschillende niveaus.” 

“Personeel is een belangrijk onderdeel van de zorg. Via onze pensioenadministratie kunnen we waardevolle arbeidsmarktanalyses doen over personeel in Zorg en welzijn. Door daar goed mee om te gaan en daar de juiste inzichten uit te halen helpen we werkgevers, de overheid, regionale samenwerkingsverbanden en sociale partners ermee verder.” 

Impact op landelijk, regionaal en individueel niveau 
Chriss: “PFZW Datadiensten acteert op drie niveaus: individueel, regionaal en landelijk. Individueel worden werkgevers producten en diensten, zoals het PFZW HR dataportaal en de scenariotool ondersteund met workshops datagedreven werken en scenarioplanning, aangeboden en wordt zo geprobeerd het werkgevers datavolwassener te maken. Als zij inzicht hebben in hun problematiek en weten hoe ze moeten handelen, personeelstekorten moeten oplossen of aanpakken en personeel behouden dan draagt dat zeker bij aan het terugdringen van het personeelstekort in de zorg. Regionaal werken we aan lerende netwerken, waarbij organisaties van elkaar leren. Landelijk werken we samen met het Ministerie van VWS en sociale partners en maken ook voor hen data inzichtelijk.” 

Iets commercieels én maatschappelijks 
Voordat Chriss bij PGGM aan de slag ging, werkte ze in de zorg en was daar bezig met organisatieverandering en innovatie. Toen het op een gegeven moment tijd werd voor een nieuwe uitdaging raakte ze in gesprek met een innovatiemanager, werkzaam bij PGGM. Zij vertelde haar over de plannen om nieuwe businessmodellen op te zetten voor de sector zorg en welzijn. Chriss: “De combinatie van het innovatie-, maatschappelijke én commerciële aspect maakte dat ik dacht ‘Dit kan weleens heel interessant zijn.’ Uiteindelijk heb ik de afdeling Datadiensten mee mogen opbouwen, een mooie kans.” Vanuit daar is Chriss vervolgens doorgegroeid naar haar huidige rol als manager van PFZW Datadiensten. Ook wat dat betreft vindt ze PGGM een prettige organisatie die veel kansen biedt voor (door)ontwikkeling.  

Van meester in de rechten naar Adviseur Datacenter en Data-analist 
Frank begon bij PGGM met het idee om ervaring op te doen als jurist. Want hoewel hij altijd al affiniteit met cijfers had en zelfs een tijdje informatica had gestudeerd, maakte hij toch de keuze om rechten te gaan studeren. Maar toen hij tijdens zijn werk bij PGGM in aanraking kwam met de data-kant van het bedrijf, bleek dat een schot in de roos. Er werd een data-afdeling opgezet binnen PGGM en Frank werd gevraagd om daar te komen werken. Vanuit zijn rol als data-analist is hij uiteindelijk verder doorgegroeid. Frank: “Ik kwam dus niet met een data-achtergrond binnen, maar PGGM heeft mij de kans gegeven om me op dat gebied verder te ontwikkelen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Want uiteraard leer je als jurist ook analytisch denken, maar werken met veel verschillende data en daar je weg in vinden was voor mij helemaal nieuw. Om te kunnen doen wat ik nu doe heb ik cursussen gevolgd, maar ook veel on the job van onder andere collega’s geleerd.” 

Ondernemend team met slagkracht 
De afdeling PFZW Datadiensten is opgericht vanuit een corporate startup gedachte. Chriss: “We wilden versneld iets lanceren. Je moet dan niet eeuwig met elkaar blijven vergaderen, maar het net als bij een startup ‘gewoon’ proberen en kijken wat het effect is. Zo hebben we een multidisciplinair team verzameld van marketing tot aan data-analyse. Die verschillende disciplines vullen elkaar goed aan. We zijn een ondernemend team met slagkracht; niet praten maar doen. Eigenlijk een mini-bedrijfje binnen een groot bedrijf.” Frank benadrukt: “Maar we werken ook veel samen met andere collega’s binnen de organisatie. Bijvoorbeeld met juridische zaken voor zaken omtrent onder andere de AVG en Business Intelligence levert ons onder meer data aan. Aan ons de eer om te vertellen wat voor moois we hebben neergezet, maar daar gaat een hele keten aan vooraf.”  

De klantbehoefte begrijpen 
Het multidisciplinaire team werkt volgens de design thinking-methode. Deze methode is gebaseerd op het principe ‘klantgericht denken’. Vanaf het moment van ontwikkeling wordt de klant betrokken, waardoor je direct feedback verzamelt en het product of de dienst continu kan verbeteren. Chriss: “Door onderzoek ga je begrijpen wat de klantbehoefte is en ontwikkel je een prototype, de voorloper van de uiteindelijke dienst of het product.  Zo hebben we afgelopen jaren verschillende producten en diensten gelanceerd, welke ook samen met klanten zijn ontwikkeld. Zo begonnen we met het HR Dataportaal, een dashboard waarop werkgevers zien hoe ze ervoor staan op het gebied van personele data. Hiervoor was er al wel een arbeidsmarktportaal (arbeidsmonitor), maar die was qua look en feel heel anders, minder gebruiksvriendelijk. En dat is typisch een voorbeeld van design thinking: we zagen dat aantal gebruikers van het product afnam en besloten daarom dat product te gaan verbeteren. Inmiddels is het HR Dataportaal een succesvol product."  

Belangrijke voorwaarden 
Frank benadrukt dat een belangrijke voorwaarde is dat wat PFZW Datadiensten onderzoekt, ook echt over de arbeidsmarkt van de sector zorg en welzijn gaat. "We zijn er om de arbeidsmarkt te dienen en verder te helpen. Dat moet dus ook echt het onderliggende doel zijn van vragen waarop we een antwoord proberen te vinden.” Dat de arbeidsmarkt in de zorg daadwerkelijk wordt gediend en dat dat gewaardeerd wordt blijkt ook uit reacties. Frank: “Door de gigantische rijkdom aan data binnen de sector kunnen we ook benchmarken. We laten medewerkers van zorginstellingen zien hoe ze presteren ten opzichte van collega’s elders in het land. Die optie tot vergelijken hebben we nu op een gebruikersvriendelijke manier vormgegeven. We merken dat HR-medewerkers het vaak spannend vinden om met data te werken. Met het HR Dataportaal hebben we het intuïtief gemaakt, gezorgd dat ze de drempel overgaan en ermee gaan werken.”  

"We zijn er om de arbeidsmarkt te dienen en verder te helpen. Dat moet dus ook echt het onderliggende doel zijn van vragen waarop we een antwoord proberen te vinden.” 

HR Datadiensten in tijden van corona 
In coronatijd nam de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg toe en werden de diensten en producten waar Chriss en Frank aan werken nog relevanter. Frank: “We werkten al langer samen met het Ministerie van VWS, maar op dat moment moest er opeens heel snel actie ondernomen worden en was er nog meer behoefte aan data-inzichten. Zo was op een gegeven moment de testcapaciteit erg laag. Je herinnert je vast nog dat je je alleen kon laten testen als je écht ziek was. Nu kan dat al bij één keer niezen of zelfs zonder klachten. De vraag die wij destijds kregen was waardoor die testcapaciteit zo laag was. Enerzijds was er tekort aan personeel in testlaboratoria, anderzijds was er ook een tekort aan testmateriaal. Aan de hand van data gingen we op zoek naar de oorzaak van het tekort aan testcapaciteit. Moest er eventueel personeel uit andere sectoren in de laboratoria worden ingezet? De uitkomst bleek uiteindelijk een tekort aan materiaal. Daar is toen de focus op komen te liggen.” 

Lerende netwerken 
Het team van Chriss is dit jaar gestart met ‘Lerende netwerken’ in de regio’s Limburg en Brabant. Doel van deze dienst is om meerdere organisaties binnen één regio te laten groeien in datavolwassenheid. Met andere woorden: zorgorganisaties helpen om écht stappen te zetten met strategische personeelsplanning (SPP). Er worden producten en diensten gecombineerd die eerder al apart en individueel werden aangeboden. Dat gaat van de begeleiding bij het concreet maken van een medewerkersreis, tot het leren werken met tools als het HR-dataportaal en de Scenariotool. Voor werkgevers kost het ongeveer net zo veel als een individueel traject, en nu hebben ze ook de toegevoegde waarde van het leren van en met elkaar. Zo draagt PFZW Datadiensten bij aan het oplossen van personele uitdagingen in de zorg.  

“We hopen dat we met onze producten en diensten dat bewustzijn creëren en straks een verschil kunnen zien op de arbeidsmarkt.” 

Denken vanuit een community 
Chriss: “Het begin is er, maar we hopen met de komst van de Voorspelmodule en andere nieuwe producten nog meer impact te gaan maken. Dat je straks door data in kaart te brengen organisaties kunt vertellen hoe ze personeelstekorten terug kunnen dringen. We willen best practices formuleren die laten zien welke interventies goed werken om arbeidsmarkt uitdagingen aan te gaan, dat is de next step willen bereiken. Vanuit de data de doorvertaling maken naar waar je welke interventies kunt uitvoeren om iets te doen aan personeelstekorten. De doelgroep was onbewust onbekwaam, maar is inmiddels onbewust bekwaam. We hopen dat we met onze producten en diensten dat bewustzijn creëren en straks een verschil kunnen zien op de arbeidsmarkt. Vanuit onze zorg en welzijn strategie zetten we in ieder geval grote stappen. Zoals deelnemers motiveren en faciliteren om vanuit een community te gaan denken, zodat werkgevers blijvend met elkaar iets aan deze arbeidsmarkt problematiek gaan doen. Want dat er iets aan te doen is dat blijkt, maar dat begint bij inzicht.” 

Bij PGGM doen we de pensioenuitvoering van 4,4 miljoen mensen die voor een groot deel werken of gewerkt hebben in zorg en welzijn. Als je bij PGGM werkt draag je dus bij aan de financiële zekerheid van mensen die hun leven hebben besteed aan het zorgen voor anderen. We weten dus veel over pensioenen. Met die kennis helpen we om het nieuwe pensioenstelsel vorm te geven. En met zo’n 250 miljard euro aan belegd vermogen, hebben we invloed op de koers die talloze bedrijven over de hele wereld varen. – Werk is niet alleen een manier om de dag door te komen. Werk draagt ergens aan bij. Actie is reactie. De vraag is, hoeveel impact wil jij hebben? Bekijk de vacatures op onze website. 

Artikel delen of printen

klik op het icoon