• 20 okt 2021
  • Statement
  • PGGM
  • Werkenbij
  • Testimonial

Maurice Klaver

Senior Investment Manager Maurice Klaver maakt impact op wat mag groeien
IMG 2265

Met een belegd vermogen van 266 miljard euro drukken we wereldwijd een stempel op wat mag groeien en wat niet. We geloven dat geld een sturende kracht is, waarmee we het milieu en de maatschappij een flinke duw in de goede richting kunnen geven. Maurice Klaver, Senior Investment Manager, is inmiddels zo’n 10 jaar werkzaam bij PGGM. Hij is onderdeel van het Private Equity team, waarbij Maurice zich specifiek richt op investeringen, die een bijdrage leveren aan één of meer van de SDG's. Een gebied dat de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zo zijn er steeds meer bedrijven die zich bezighouden met energietransitie, gezondheidszorg en klimaatoplossingen. Deze partijen merken op hun beurt dat er vanuit pensioenfondsen steeds meer interesse is om in deze bedrijven te investeren. Hoe gaat Private Equity te werk en welke impact maakt Maurice met zijn team?  

Investeren in private bedrijven 
Bij Private Equity draait het om investeringen in private ofwel niet-beursgenoteerde bedrijven. Deze investeringen vinden meestal plaats via partners. De investeringspartners verzamelen vermogen via bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars of banken om in deze bedrijven te investeren. Investeerders gaan aan de slag om met het geïnvesteerde geld het bedrijf in waarde te laten stijgen. Voor waardestijgingen zijn strategiewijzigingen vaak noodzakelijk, waardoor bijvoorbeeld een nieuw managementteam wordt aangesteld, afscheid genomen wordt van bepaalde bedrijfsonderdelen of overnames worden gerealiseerd. In gunstige scenario’s wordt het bedrijf vervolgens na zo’n 5 jaar met winst weer doorverkocht aan een andere partij of het wordt naar de beurs gebracht. Maurice: “Deze investeringskant van PGGM is leuk en interessant, maar ik ben niet alleen bezig met geld verdienen voor de aandeelhouder. Het gaat mij ook zeker om voor wie we dit doen. Ik doe het voor het pensioen van de deelnemers; de mensen die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. PGGM voelt voor mij echt als een betrokken bedrijf.” 

“Deze investeringskant van PGGM is leuk en interessant, maar ik ben niet alleen bezig met geld verdienen voor de aandeelhouder. Het gaat mij ook zeker om voor wie we dit doen." 

Mogelijkheid voor lange termijnvisie 
Het Private Equity team heeft meer dan 80 investmentpartners. Het team van Maurice heeft 8 van deze relaties, met name op de thema's gezondheid, klimaatoplossingen en sustainable food. Het gehele Private Equity portfolio bestaat uit zo'n 8000 bedrijven. Hoewel het SDG-portfolio van Maurice daar momenteel nog maar een klein onderdeel van is, groeit het hard. Maurice: "Zeker wanneer je bedenkt dat onze SDG-werkzaamheden begin 2019 zijn begonnen." Het investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven kent grote voordelen. Maurice: “Om te beginnen de informatie die je bij een investering krijgt over een bedrijf. Bij beursgenoteerde bedrijven wordt maar beperkt informatie over het bedrijf gedeeld. Daarnaast is er bij beursgenoteerde bedrijven veel vaker sprake van tijdsdruk. Een bedrijf moet direct resultaat laten zien. Bij investeringen in private bedrijven speelt tijdsdruk minder, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor lange termijnvisies. Zo kunnen de eerste jaren na een investering worden benut om te investeren in bijvoorbeeld personeel, software of processen. Sommige investeerders zijn zo gespecialiseerd in het efficiënt en winstgevend maken van een bedrijf, dat ze dit keer op keer bij verschillende blijven herhalen.” 

Een investering in medicijnonderzoek 
“Een voorbeeld is onze investering samen met Gilde Healthcare Services in Mercachem-Syncom, later omgedoopt tot Symeres”, vervolgt Maurice. “Dit was oorspronkelijk een investering in Syncom, een Nederlands bedrijf dat actief is binnen medicijn onderzoek als Contract Research Organisation (CRO). Syncom heeft vervolgens concurrent Marcachem overgenomen en de twee bedrijven zijn samengevoegd onder de naam Mercachem-Syncom. Ook werd er een testfabriek in Weert overgenomen om de vereisten op grotere schaal te kunnen ondersteunen, evenals CRO Admescope in Finland. De onderzoekscapaciteiten van Mercachem-Syncom helpen bij de behandeling van medische ziekten waarvoor nog geen oplossing bestaat en bij het oplossen van complexe problemen bij het ontwerpen van productieprocessen voor geneesmiddelen. Uiteindelijk is het bedrijf in 2021 qua inkomsten meer dan vijf keer gegroeid en vervolgens met succes verkocht aan een andere investeerder om het bedrijf verder te helpen uitbreiden.” 

De deal 
Lokale investeringspartners gaan voor PGGM op zoek naar interessante investeringen waarmee rendement te behalen valt. Maurice: “Voor zo’n investering moet je op de hoogte zijn van lokale netwerken, fiscale en juridische regels en vaak speelt ook cultuur een belangrijke rol. Bovendien moet je het management en de investeringspartner kunnen vertrouwen.” Wordt PGGM benaderd door een investeringspartner, dan heeft die partner al onderzoek gedaan naar het bedrijf. Met deze informatie start PGGM vervolgens een intern proces. Zo wordt er een projectteam opgestart dat met een investeringsvoorstel aan de slag gaat. Dat investeringsvoorstel wordt vervolgens voorgelegd aan het investeringscomité, bestaande uit de seniors binnen het team. Maurice: “Ik ben ook één van de seniors dus als ik in het projectteam zit, telt mijn stem natuurlijk positief mee. Het investeringscomité voelt het projectteam aan de tand met vragen en bepaalt of het een interessante propositie zou kunnen zijn. Zo ja, dan komt het projectteam met een finaal investeringsvoorstel voorzien van scenarioanalyses. Als het finale investeringsvoorstel wordt goedgekeurd dan co-investeren wij met de investeringspartner.  Zij komen opnieuw naar ons toe wanneer ze meer geld nodig hebben of nieuwe investeringen gaan doen.”  

 “Impact maken op wat mag groeien is versleuteld in de opdracht die ik heb door bijvoorbeeld meer te investeren in klimaatoplossingen en gezondheidszorg, maar ook door aandacht hiervoor te hebben in de dialoog." 

Monitoren en de dialoog aangaan 
Hoe Maurice impact maakt op wat mag groeien? Dat is voor hem geen moeilijke vraag. Maurice: "Impact maken op wat mag groeien is versleuteld in de opdracht die ik heb door bijvoorbeeld meer te investeren in klimaatoplossingen en gezondheidszorg, maar ook door aandacht hiervoor te hebben in de dialoog. Partijen willen graag met ons samenwerken en nemen ons serieus. Ze luisteren ook daadwerkelijk naar wat wij eisen waardoor we echt iets teweeg kunnen brengen. De controle die wij over een bedrijf hebben waarin we investeren is beperkt. Doordat ons aandeel deel uitmaakt van een groter geheel kunnen wij niet zomaar bepalen dat het bedrijf wordt verkocht wanneer het niet goed gaat. We hebben niet de touwtjes in handen, het is de investeringspartner die uiteindelijk bepaalt welke strategische acties er worden genomen. Wij hebben een aandeel daarin, maar zitten bij wijze van spreken op de bagagedrager. Maar door constant de dialoog aan te gaan met de investeringspartner hebben we zeker invloed. Zo monitoren wij het investeringsbedrijf om de voortgang in de gaten te houden en te zien in hoeverre dat afwijkt van het voorstel en of ze nakomen wat is afgesproken. Presteren ze beter dan verwacht of wijken ze juist af van het voorstel en hebben ze bepaalde risico’s niet voorzien? Zo signaleren wij of de investeringspartner bijvoorbeeld betrouwbaar is.”      

Binnen kaders PFZW 
Private Equity beslaat zo’n 6% van de beleggingsmix van PGGM. Een beperkt aandeel, omdat deze vorm van beleggen toch met meer risico gepaard gaat. Dit risico wordt beperkt door voornamelijk te investeren in bewezen bedrijven met een leidende marktpositie. Maurice: “Bij zulke bedrijven maak je makkelijker een analyse van hoe ze het de afgelopen jaren hebben gedaan. Neem bijvoorbeeld startups, die zijn voor ons vaak te risicovol om in te investeren. Bedrijven moeten een bepaalde omvang en stabiliteit hebben willen wij ons er comfortabel mee voelen.” 

Bewustwording rondom ESG 
Maurice beaamt dat er nogal eens een negatieve connotatie om private equity hangt. Maar hij benadrukt ook: “Het zijn de uitzonderingen die er door de media uit worden gehaald. Denk aan ontslagen bij grote Nederlandse bedrijven, maar ook aan de zorg in Amerika waar het door investeringen niet altijd goed gelopen is. Maar ik wil benadrukken dat er ook extreem veel goede dingen gebeuren. Neem bijvoorbeeld de bewustwording rondom ESG. We eisen dat partners dat meenemen in hun voorwaarden bij bedrijven waar ze in investeren. Hoe gaan ze om met energie en water, CO2-uitstoot, maar ook diversiteit en inclusie in bedrijfsvoering en analyses. Het zijn voor ons voorwaarden voor een investering en die druk voelen ze. Ondertussen blijven we na een investering monitoren. Komt er een negatief incident of bericht in de media naar buiten, dan verwachten wij van onze partner dat hij proactief optreedt en we nauw met elkaar in contact blijven.  

“Het zijn de uitzonderingen die er door de media uit worden gehaald. Denk aan ontslagen bij grote Nederlandse bedrijven, maar ook aan de zorg in Amerika waar het door investeringen niet altijd goed gelopen is. Maar ik wil benadrukken dat er ook extreem veel goede dingen gebeuren." 

Investeren in de zorg 
PGGM investeert vermogen voor het pensioen van deelnemers van PFZW, werkzaam in de sector zorg & welzijn. Maurice: “We hebben dan ook zeker oog voor investeringen in deze sector. Denk daarbij aan een project in Amerika waarbij urgente zorg klinieken zijn opgezet om de zorg door huisartsen en in ziekenhuizen te ontlasten. De zorg is daar natuurlijk anders geregeld dan in Nederland. Er is daar minder zorg beschikbaar, het kan zomaar zijn dat je twee maanden op een afspraak met je huisarts moet wachten of je uren moet reizen naar een ziekenhuis waar plek is. De simpele operaties vinden door dit project vaker in klinieken plaats, waardoor er extra geld en bedden in het ziekenhuis beschikbaar zijn. Inmiddels zijn er 15 klinieken gerealiseerd in verschillende staten in Amerika en is het plan om elk jaar 8 à 10 nieuwe klinieken te openen. .” Naast investeringen in het buitenland maakt PGGM ook impact op de Nederlandse zorg. “We investeren ook in nieuwe medicijnen en medische apparatuur wanneer deze in de laatste onderzoeksfase is. De medicijnen en apparatuur zijn dan al twee rondes van onderzoeken door, maar de derde ronde is vaak het duurst doordat het medicijn bijvoorbeeld op veel mensen moet worden getest. Een groep van experts neemt de laatste fase van het onderzoek dan over, op voorwaarde dat na goedkeuring bij distributie van de medicijnen een deel van de opbrengst naar de investeerders gaat.” 

Bij PGGM doen we de pensioenuitvoering van 4,4 miljoen mensen die voor een groot deel werken of gewerkt hebben in zorg en welzijn. Als je bij PGGM werkt draag je dus bij aan de financiële zekerheid van mensen die hun werkzame leven hebben besteed aan het zorgen voor anderen. We weten dus veel over pensioen. Met die kennis helpen we om het nieuwe pensioenstelsel vorm te geven. En met zo’n 268 miljard euro aan belegd vermogen, hebben we invloed op de koers die talloze bedrijven over de hele wereld varen.  

Werk is niet alleen een manier om de dag door te komen. Werk draagt ergens aan bij. Actie is reactie. De vraag is, hoeveel impact wil jij hebben? Bekijk de vacatures op onze website. 

Artikel delen of printen

klik op het icoon