• Statement
  • PGGM
  • Testimonial
  • Werkenbij
  • Data
  • IT
IT Afbeelding 370X246

Remy van der Vlist

“Winst maken is voor mij niet interessant, impact maken op de wereld om me heen is dat wél.”
Remy Van Der Vlist 480X480 Pggm

Remy van der Vlist (38) is met een achtergrond in informatiemanagement nu business consultant datamanagement binnen de tak van vermogensbeheer bij PGGM. Daarnaast is hij onlangs voor de tweede keer vader geworden. Hij vertelt over het belang van datakwaliteit en over hoe hij werk en privé combineert.

Impact op de kwaliteit van data bij PGGM

“Voor veel organisaties is data de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Dat is bij PGGM niet anders. Als pensioenuitvoeringsorganisatie en vermogensbeheerder komt er van alle kanten data op ons af, bijvoorbeeld vanuit werkgevers, pensioendeelnemers en beleggingen. Ik vind het gaaf om te zien dat we veel waarde hechten aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen en dat de rol van data daarin cruciaal is om op basis van de inzichten die data ons geven, juiste investeringsbeslissingen te nemen. PGGM heeft een groot vermogen in beheer, en kan daarmee echt impact hebben om verantwoord ondernemen bij bedrijven te stimuleren.

Ik houd me binnen het programma Toekomstvast Vermogensbeheer onder andere bezig met het vraagstuk hoe we de kwaliteit van de data kunnen verbeteren, zoals het eenduidig vaststellen van eigenaarschap van deze data conform architectuurprincipes, het goed beschrijven van data die wordt gebruikt, en  de inrichting van onderliggende datakwaliteitsprocessen. Ook ben ik bezig met de implementatie van een Data Hub voor de ontvangst, validatie en distributie van externe marktdata.

Niet alle data waarover we beschikken, kan zomaar gebruikt worden. We moeten afspraken maken en kaders stellen om er op de juiste manier mee om te gaan en van elkaar te weten welke eisen we aan de data stellen en waar we de data wel en niet voor mogen gebruiken. Het creëren van bewustwording bij collega’s hoort daar ook bij. Ik zie het als een mooie uitdaging om de collega’s binnen PGGM die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid met data in de verschillende ketens werken, met elkaar in gesprek te krijgen. Deze ketens moeten uiteindelijk optimaal functioneren om de beste dienstverlening aan onze klanten en deelnemers te bieden. Nu maar ook in de toekomst. Ik kan mijn creativiteit daar volledig in kwijt.”

“Ik ben blij met de goede balans tussen mijn werk- en privéleven. Onlangs ben ik voor de tweede keer vader geworden en heb ik veel tijd met mijn gezin door kunnen brengen. Vanaf juli 2020 krijg je als werknemer bij PGGM 6 weken doorbetaald vaderschapsverlof. Het toont aan dat onze organisatie heel sociaal is ingesteld waar er volop aandacht is voor de juiste balans. Je merkt aan alles dat het maatschappelijke en sociale aspect in de genen van PGGM zit. Ik vind het belangrijk dat hetgeen wat ik doe, ook ergens aan bijdraagt in dat opzicht. Winst maken is voor mij niet interessant, impact maken op de wereld om me heen is dat wél.”

Artikel delen of printen

klik op het icoon