• 03 aug 2022
  • Blog
Eenzame Oudere (2)

Eén telefoontje maakt wereld van verschil voor eenzame ouderen in Zeist

Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. Ook in Zeist leeft een grote groep eenzame ouderen. Eenzaamheid is vaak onzichtbaar en veel ouderen die hiermee te maken hebben daardoor ook. De Zeister Coalitie Tegen Eenzaamheid zag deze ontwikkeling en besloot dat dit anders moest.

Met het doel om zoveel mogelijk (kwetsbare) ouderen in beeld te krijgen, eventuele eenzaamheid tijdig te signaleren en de behoeftes van de ouderen in kwestie in kaart te brengen is de Zeister Coalitie Tegen Eenzaamheid Meedoen in Zeist @home gestart. Een sociaal initiatief dat zich richt op het bellen en bezoeken van mensen van 75 jaar en ouder. PGGM, PGGM&CO en PFZW ondersteunen dit project door het voeren van telefonische gesprekken met deze ouderen. Waar nodig hebben zij daarbij hulp gehad van sociaal werkers. 

Elice Schut is de coördinator en sociaal werker bij MeanderOmnium: ‘De gemeente Zeist, welzijnsorganisatie MeanderOmnium en de andere partners van de Coalitie Zeist tegen eenzaamheid vinden het belangrijk dat het goed gaat met alle inwoners van Zeist. Daarom is er in Zeist een project gestart om mensen boven de 75 jaar thuis te bezoeken, te vragen hoe het met hen gaat en waaruit hun behoeften en wensen bestaan. Waar wordt u gelukkig van? Is een van de vragen die gesteld wordt. Daarbij is het onze wens dat de 75+’er met plezier woont, gelukkig is en weet waar hij of zij terecht kan voor eventuele activiteiten of hulp.’  

De kracht van aandacht  
Een aantal collega’s van PGGM heeft het afgelopen jaar de telefonische verzoeken afgehandeld. Zij hebben gesprekken gevoerd over het welzijn van de ouderen, gekeken waar deze nog behoefte aan hadden of hulp bij wilden hebben.  

Elice Schut: ‘Sommigen mensen die wij spraken, hadden behoefte aan meer gezelschap in de vorm van een maatje of belcontact. Anderen maakten zich op hun beurt zorgen over de toekomst en waar ze terecht kunnen voor allerlei soorten hulp, of hadden bijvoorbeeld behoefte aan sociale activiteiten. Daarnaast kregen we via de terugkoppelingen veelvuldig terug dat de ouderen de gesprekken als heel fijn en waardevol hadden ervaren. Ze vonden het fijn dat er écht even iemand naar hen luisterde en vroeg hoe het met hen ging. Het draaide even alleen om hen.’ 

De vraag áchter de vraag  
Naast inventarisatie hadden de door onze collega’s gevoerde gesprekken met de ouderen nog een doel, zo legt Elice uit. ‘We merkten dat deze telefoontjes óók in indirecte zin doeltreffend waren. Zo werden mensen door de telefoongesprekken aan het denken gezet over de vraag wat zij eigenlijk nodig hadden. Zo werd bijvoorbeeld ontdekt dat er in sommige gevallen dieperliggende behoeftes waren, welke in aanvankelijk niet aan het licht kwamen. Door de juiste (vervolg)vragen te stellen en actief naar de ouderen te luisteren, konden we deze boven water krijgen. Alle ouderen die behoefte hadden aan een follow up zijn vervolgens gebeld door onze sociaal werkers en bijvoorbeeld in contact gebracht met anderen (bijvoorbeeld maatjes). Daarnaast zijn er naar aanleiding van de contactmomenten ook een aantal gespreksgroepen opgericht en hebben wij mensen kunnen koppelen aan de juiste instanties die hun vragen gericht konden beantwoorden. Verder hebben de gesprekken geresulteerd in flink aantal aanmeldingen voor sociale activiteiten die door onze maatschappelijke partners werden georganiseerd.

Maatschappelijke impact  
Terugkijkend naar het afgelopen jaar heeft de Zeister Coalitie Tegen Eenzaamheid, mede door de inzet van tal van vrijwilligers, aanzienlijke maatschappelijke impact weten te realiseren op lokaal niveau. Een prestatie die ook niet onopgemerkt is gebleven in politiek Den Haag. 

‘Naar aanleiding van de telefonische voorgesprekken hebben uiteindelijk meer dan 1.000 huisbezoeken plaatsgevonden. Er hebben zich ruim 80 vrijwilligers zich ingezet voor een korte of lange periode. Toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, is afgelopen jaar zelfs langs geweest om met de ouderen én vrijwilligers in contact te komen en zijn waardering uit te spreken.   
Ik wil de medewerkers van PGGM dan ook hartelijk danken voor hun waardevolle bijdrage! De ouderen hebben zich gehoord gevoeld door jullie en gaven aan ons terug dat zij erg prettige telefoongesprekken hebben gevoerd. Inmiddels loopt het project helaas ten einde. Mede door het succes hopen wij dat we het project kunnen blijven continueren in de toekomst.’ 

Collega Willem Jan Brinkman (CFRO PGGM) was één van de PGGM'ers die deelnam aan deze bijzondere activiteit. Hij belde met negen ouderen in Zeist en vertelt daarover: "Met dit project kun je toch op een relatief laag-drempelige manier veel waarde toevoegen. Dit soort gesprekken voeren met ouderen is alleen maar leuk en voegt heel veel waarde toe. De ouderen voelen zich gewaardeerd dat je naar ze informeert. Ik sprak een meneer die ziek is geweest, en nu niet meer alleen durft te wandelen, zo bang om te vallen is hij. Zo iemand is geholpen met een wandelmaatje, dat geef ik dan aan in het gespreksformulier dat teruggaat naar MeanderOmnium, de coördinator van het initiatief. Er is veel te verzinnen en mogelijk voor deze ouderen." 

Artikel delen of printen

klik op het icoon