Gettyimages 962889762

Investments en asset management. Bij PGGM.

Impact maken door bewust te investeren, met oog voor rendement en de maatschappij. Bij PGGM.
PGGM Selectie Strooifotografie 01

Impact op miljarden. Bij PGGM.

Samen met je collega’s een vermogen van 246 miljard euro beheren, en dat doen met de wetenschap dat de financiële toekomst van 4,4 miljoen pensioendeelnemers mede in jouw handen ligt? Een dankbare en uitdagende taak, waar jij bij een van ’s werelds grootste en meest duurzame vermogensbeheerders zorgt dat er verstandig met geld wordt omgegaan. Samen met ongeveer 350 collega’s, ben je binnen vermogensbeheer verantwoordelijk voor de uitvoering van onze strategie, risicomanagement, beleggingsadministratie en alles daartussen. Best in class vermogensbeheer, daar staan en gaan we voor.

Zoeken naar het beste rendement op nationale en internationale markten: de ene keer is dat een windmolenpark in Spanje, een andere keer een belegging in zorgwoningen in Nederland of een kantorencomplex in Manhattan. PGGM belegt wereldwijd in bijna alle publieke en private assetclasses. Een verantwoord redendement staat altijd centraal, want bij PGGM geloven we in verantwoord en duurzaam vermogensbeheer.

256 PGGM CILI 18

Duurzaamheid en vakmanschap

Niet alleen het financiële rendement telt, we hebben ook oog voor het maatschappelijk belang. We streven natuurlijk naar het beste beleggingsresultaat, maar dat moet altijd stroken met onze waarden en die van onze klanten (pensioenfondsen). We zorgen voor engagement door met ondernemingen waarin we beleggen in gesprek te gaan. Onze beleggingsteams zijn internationaal, met een mix van allerlei nationaliteiten. Andere culturen zorgen voor nieuwe inzichten en verrijken jouw kijk op internationaal vermogensbeheer.

Als toonaangevende pensioenbelegger investeren we continu in onze mensen, dus ook in jou. Zo krijg jij de kans om te groeien en een significante bijdrage te leveren aan PGGM, voor nu én in de toekomst.

PGGM Traineeships 31