• 19 mei 2021
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Geraldine Leegwater 480X480

Beleggen draait nu om impactmeting

Het meten en verklaren van de impact van beleggingen wordt snel belangrijker, zegt Geraldine Leegwater bij de presentatie van het PGGM Vermogensbeheer Jaarverslag 2020.
Geraldine Leegwater 480X480

Geraldine Leegwater

Chief Investment Management

In het Covid-jaar 2020 kwamen meer dan voorheen twee grote ontwikkelingen bij elkaar die ons als vermogensbeheerder raken: de roep om radicale transparantie en een brede vraag naar de impact van de beleggingen. Onze klanten, hun deelnemers, toezichthouders en andere stakeholders willen, deels gedreven door een stortvloed aan (vooral) Europese wet- en regelgeving en betere data, steeds meer weten over de footprint van onze beleggingen op mens, milieu en maatschappij. Er gaat bijna geen week meer voorbij zonder dat we ter verantwoording worden geroepen door NGO-campagnes of de media.

PGGM moet dus steeds meer ‘hard’ bewijs leveren voor het resultaat van onze inspanningen om negatieve impact van de beleggingen te verkleinen, en hun positieve impact te vergroten. Dat tekent ook het jaarverslag van PGGM Vermogensbeheer dat we op 19 mei 2021 hebben gepubliceerd. Het liefst zouden we, onder het motto ‘pensions with purpose’, alleen beleggen in de overlap van wat financieel aantrekkelijk én maatschappelijk gewenst is.

Maar we kunnen echter niet louter in die overlap actief zijn als belegger; we opereren ook daarbuiten en hebben dus onvermijdelijk te maken met negatieve impact. Op de publieke aandelen- en obligatiemarkten is ‘engagement’ het belangrijkste instrument voor het adresseren van negatieve bijverschijnselen, terwijl bij private equity of infrastructuur de impact meer afhangt de keuze in welke onderneming, fonds of project wordt belegd.

Wij investeren voortdurend in onze eigen capaciteit om alle beleggingen in 3D te zien: rendement, risico én impact. En dus zijn we ook dit jaar weer beter geworden in het meten van impact. Wel is er nog veel werk aan de winkel rond de standaardisatie van impactmeting. Na het succes van GRESB1 zijn we trots op het Sustainable Development Investment Asset Owner Platform (SDI-AOP) dat we hiertoe in 2020 hebben helpen oprichten2.

De steeds dringender vraag om met beleggen minder schade en daarnaast meer positieve impact te genereren, speelt tegen een achtergrond van toenemende zorgen over bijvoorbeeld klimaatverandering en waterschaarste, over mensenrechten en sociale ongelijkheid, over ontbossing en biodiversiteit. Als 2020 ons één ding heeft geleerd is dat een onderschat systeemrisico heel snel een enorme invloed kan hebben op mens en maatschappij. En mogelijk was Covid nog maar een voorproefje van exponentiële ontwikkelingen die ons te wachten staan.

Daar moet PGGM beter op kunnen inspelen. Meer dan van de achteruitkijkspiegel zullen we het moeten hebben van geloofwaardige scenario’s en samenwerking met (technische) universiteiten en kennisnetwerken. Daarbij moeten we investeren in een cultuuromslag om verantwoord nieuwe risico’s te kunnen en ook durven nemen.

Voor de beleggingen was 2020 niet alleen een succesvol maar ook een belangrijk jaar: het heeft ons een kijkje in een exponentiële toekomst gegund met alle uitdagingen van dien. Bij alle aanpassingen houdt PGGM vast aan de overtuiging dat op termijn financiële en maatschappelijke resultaten convergeren. Wij willen die convergentie bespoedigen, door verstandig te blijven beleggen én door voorop te lopen in het meten en managen van impact. Zodat we onze klanten en hun deelnemers kunnen blijven voorzien van een goed pensioen in een betere wereld.

1. Global Real Estate Sustainability Benchmark
2. Met APG, AustralianSuper en British Columbia Investment Management Corporation

Artikel delen of printen

klik op het icoon