• 01 dec 2015
  • Blog
  • Vermogensbeheer

CO2-voetafdruk in kaart gebracht

Begin december onderhandelen wereldleiders in Parijs over een nieuw klimaatakkoord. Het wordt steeds duidelijker dat iedereen in actie moet komen om klimaatverandering een halt toe te roepen. De onderhandelingen in Parijs zijn hier cruciaal voor.

Wij dragen ons steentje bij via de beleggingen. We hebben de CO2-voetafdruk van de beleggingen in aandelen in kaart gebracht en gaan deze vanaf 2016 reduceren.

Train to Paris

Op zaterdag 28 november vertrok een delegatie onder leiding van Staatsecretaris Dijksma met de trein naar Parijs. PGGM en PFZW waren aanwezig in de trein om ons belang bij het tegengaan van klimaatverandering te benadrukken. Klimaatverandering raakt ons: door de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden, kan de waarde van onze beleggingen dalen.

Om klimaatverandering echt een halt toe te roepen, is een wereldwijd ambitieus akkoord nodig, zoals beschreven in het statement dat we samen met het Deense PKA hebben opgesteld. Een ambitieus en bindend akkoord is belangrijk voor ons: het geeft richting aan toekomstig klimaatbeleid dat ons in staat stelt de kansen en risico’s van klimaatverandering beter mee te nemen in de beleggingsbeslissingen.


Yes, we pledge

Tijdens de treinreis naar Parijs werd aandacht besteed aan samenwerking bij het meten van de CO2-voetafdruk van de portefeuille. Die samenwerking kreeg een formeler tintje doordat het initiatief werd vastgelegd in de ‘Dutch Carbon Pledge’, die in de trein aan de staatssecretaris werd overhandigd. Deze ‘pledge’ is een verbijzondering van de Montreal Carbon Pledge, die we in 2014 hebben ondertekend. De Montreal Pledge is een gezamenlijke verklaring van een groot aantal beleggers wereldwijd die hebben toegezegd om de CO2-voetafdruk van een deel van hun beleggingsportefeuille te meten en te publiceren in 2015.

We hebben de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille berekend. De beleggingen in beursgenoteerde aandelen vormen een substantieel deel van de beleggingsportefeuille. We zijn met deze beleggingscategorie begonnen, omdat we voldoende data beschikbaar hebben om een goede meting te kunnen doen. Bovendien is onze relatie met CO2-uitstoot in deze categorie duidelijk: we zijn als aandeelhouder mede-eigenaar van de ondernemingen die CO2-uitstoot veroorzaken.

De CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen per eind 2014 is als volgt:

  • Relatieve CO2-voetafdruk: 339 ton CO2 / bedrijfsomzet in miljoenen dollars
  • Absolute CO2-voetafdruk: 12,9 miljoen ton CO2

 

Hoe we tot deze getallen zijn gekomen, kunt u hier lezen (pdf).

CO2-reductie

Inmiddels hebben we belangrijke stappen gezet om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Zo kondigde PFZW onlangs aan hoe zij de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille in 2020 zal hebben gehalveerd en kondigde PGGM de samenwerking met GeoPhy aan, om de CO2-voetafdruk van de vastgoedportefeuille in kaart te brengen en zo onze klanten in staat te stellen deze te reduceren.

Pieter van Stijn
Senior Advisor Responsible Investment

Artikel delen of printen

klik op het icoon