• 12 okt 2021
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Greenbonds 4

EU-green bond uitgifte: succes gegarandeerd

PGGM heeft ten behoeve van PFZW voor 52 miljoen euro belegd bij de eerste emissie van EU-green bonds.
Wilfried Bolt 480X480 Pggm

Wilfried Bolt

Senior Investment Manager Fixed Income
Michel De Jonge 480X480 Pggm

Michel de Jonge

Manager international Public Affairs

De Europese Unie heeft op 12 oktober 2021 haar eerste groene obligatie (green bond) uitgegeven Dit is de start van een reusachtig programma waarmee de Europese Commissie de komende jaren wereldwijd de grootste uitgever van green bonds zal worden. De EU haalt, onder de noemer Next Generation EU (NGEU), kapitaal op om post-Corona herstelplannen van individuele lidstaten te bekostigen door middel van het Recovery and Resilience Facility.

Van alle EU-obligaties zal 30 procent worden uitgegeven in de vorm van green bonds, met een geschatte totale financieringsbehoefte van ruim 800 miljard euro tot en met 2026 betekent dit dat de EU naar schatting 45 miljard euro aan green bonds jaarlijks naar de markt zal brengen. Ter vergelijking: de huidige grootste uitgevers van green bonds in Europa zijn Frankrijk en Duitsland, ieder goed voor zo’n 10 miljard euro per jaar.

Zoals we al eerder schreven passen EU-obligaties uitstekend in renteportefeuilles van Nederlandse pensioenfondsen, zowel vanwege de financiële karakteristieken als het maatschappelijk rendement dat bijvoorbeeld de SURE social bonds of NGEU green bonds genereren. Inmiddels heeft PGGM meer dan 1,5 miljard euro aan EU-obligaties voor PZFW in portefeuille. Maar hoe werken EU-green bonds precies?

Iedere EU-lidstaat dient een herstelplan (Recovery and Resilience Plan) in bij de Europese Commissie om in aanmerking te komen voor NGEU-gelden. In het kader van Next Generation EU, maar ook de recent aangenomen Europese klimaatwet stelt de EU als voorwaarde dat minimaal 37 procent van deze nationale uitgaven bijdragen aan het aanpakken van of aanpassen aan klimaatverandering.

De Europese Commissie toetst vervolgens de aangewezen groene uitgaven aan de EU-Taxonomie. Dit betekent dat de uitgaven aan één van de zes ecologische doelen van de EU dient bij te dragen maar óók dat ze geen afbreuk doen aan een van de andere doelen. Inmiddels zijn de meeste plannen goedgekeurd. Deze goedgekeurde groene uitgaven worden ge(her)financierd met EU-green bonds.

Het Green Bond Framework van de EU getuigt van ambitie. Het is opgezet volgens de best practises van de ICMA green bond principles en al zoveel mogelijk in lijn met de eigen EU Green Bond Standard, hoewel deze onlangs gepresenteerde standaard nog definitief moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

Het feit dat landen pas na het behalen van milestones extra geld van de NGEU kunnen ontvangen en uitgebreid dienen te rapporteren over de besteding van het geld geeft ons als belegger vertrouwen dat deze green bonds daadwerkelijk bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Europa is wereldkampioen in het zetten van standaarden, het zogenaamde ‘Brussels effect’. Als grootste uitgever en standaardzetter op het gebied van green bonds wordt het belang van een ambitieus en gedegen framework en verantwoording direct duidelijk.

Zoals bij de eerste emissie al duidelijk werd, zal naast het aanbod ook de vraag naar EU-green bonds overweldigend zijn, mede gezien de recente vraag naar groene staatsobligaties en de eerder uitgegeven EU-obligaties. Als we als PGGM maatschappelijk rendement kunnen combineren met onze financiële doelstellingen schromen we niet daar onderdeel van te zijn.

Artikel delen of printen

klik op het icoon