• 31 mei 2023
  • Blog
  • Pensioen
Pensioenpremie

Met vertrouwen naar het nieuwe stelsel

PGGM ligt op koers
Marc Nuijten 480X480

Marc Nuijten

Principal Director Business Development & Transitie

Nu de Wet toekomst pensioenen door de Eerste Kamer is, kunnen onze klanten besluiten nemen over de nieuwe regeling, de financiële opzet en zaken als invaren en compensatie. Als PGGM hebben we ze hierin begeleid en zorgen we komende jaren dat onze systemen en processen op tijd op orde zijn. Uiteraard nemen we de deelnemers van onze klanten goed mee in dit hele traject. We blijven positief koersen op een overgang naar het nieuwe stelsel per 1 januari 2026.

Goede start
De Wet toekomst pensioenen is dinsdag 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Wij zijn al ruim tweeënhalf jaar bezig met de voorbereidingen op de transitie. Daarbij kunnen we voortbouwen op ons bestaande pensioenadministratiesysteem dat klaar is voor de toekomst. Natuurlijk moet dat systeem wel worden uitgebreid; we gaan naar een wereld van pensioenpotjes, die moeten we wel goed kunnen administreren. De extra module die hiervoor nodig is, staat op 1 januari 2024 klaar.

Intensief klanttraject
De afgelopen jaren – waarin de wet in ontwikkeling en behandeling was - hebben we alle beleidsonderwerpen met onze klanten intensief doorlopen. Met themasessies en via beeld-, oordeels- en besluitvorming hebben we ze meegenomen in alle keuzes die gemaakt moeten worden over de nieuwe regeling, de financiële opzet en een complex onderwerp als invaren en compensatie. Hierin hebben onze beleidsadviseurs echt een puik stukje werk verricht. Nu de wet door de Eerste Kamer is, kunnen onze klanten dan ook snel tot besluitvorming overgaan.

Deelnemer staat centraal
Waar hebben de deelnemers van onze klanten behoefte aan? Wat helpt hen het vertrouwen in ons pensioenstelsel te herstellen en behouden? Hoe krijgen zij vertrouwen in deze transitie? Namens PFZW hebben we allerlei deelnemersonderzoeken gedaan om antwoord te krijgen op deze en andere vragen. Deelnemers krijgen meer keuzevrijheid, maar moeten ook begeleid worden zodat ze de juiste keuzes kunnen maken. De komende twee jaar nemen we de deelnemers mee in de overgang zodat zij het gevoel van een eerlijke transitie zullen ervaren. Na de transitie zorgen we dat de deelnemers de informatie krijgen die ze nodig hebben.

Wij blijven op koers
Onze nieuwe gezamenlijke strategische visie met PFZW sluit aan bij het nieuwe stelsel. De nieuwe pensioenwet – collectief en solidair, en met de persoonlijke pensioenpotjes – zet de deelnemer centraal. Daarnaast past het feit dat we naar twee standaardregelingen toegaan en alle bestaande pensioenafspraken invaren, bij ons streven om schaalvoordelen te creëren. De wet helpt ons dus bij het vervullen van onze ambities. Bij de behandeling in de Eerste Kamer is besloten de uiterste datum een jaar op te schuiven, van 1 januari 27 naar 1 januari 2028. Wij houden 1 januari 2026 aan. Daar zaten we op, kijken we met vertrouwen naar en blijven we op koersen.

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon