• 12 aug 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Next step in meten impact

PGGM gaat samenwerken met het advies en softwarebedrijf Sinzer. Zo krijgen we nog beter inzicht in de maatschappelijke impact van onze beleggingen, schrijven Piet Klop en Cedric Scholl.
Piet Klop 480X480 Pggm

Piet Klop

Head of Responsible Investment

PGGM geeft met ‘Beleggen in oplossingen’ invulling aan de ambitie bij te dragen aan een betere wereld met behoud van een marktconform financieel rendement. Dit komt voort uit de overtuiging dat een pensioen meer waard is in een leefbare omgeving. Daartoe moet het pensioenvermogen van onze klanten op een duurzame en verantwoorde wijze worden belegd

Van onze klanten hebben wij de opdracht meegekregen om tot 2020 twintig miljard euro te beleggen in oplossingen voor de thema’s die zij belangrijk vinden: klimaat en milieu, water, voedsel en gezondheid. Daarbij zijn we goed in staat de financiële impact van beleggingen te meten – dat zit in ons DNA als vermogensbeheerder. Maar we worden ook steeds beter in het meten van maatschappelijke impact. Dat is belangrijk omdat we ons daarin kunnen onderscheiden op de competitieve markt voor vermogensbeheer.

Het meten van maatschappelijke impact is een onderdeel van onze methodologie voor Beleggingen in Oplossingen. Allereerst maken wij een inschatting van de maatschappelijke impact van een belegging, een impact assessment. Op basis daarvan wordt een belegging al dan niet als Belegging in Oplossingen geclassificeerd.

Vervolgens meten we de impact van deze belegging met behulp van indicatoren. Zo zien we of de belegging daadwerkelijk bijdraagt aan het creëren van maatschappelijke waarde. Ten slotte rapporteren we over de maatschappelijke impact van de belegging, zowel naar onze klanten (de pensioenfondsen en hun deelnemers) als naar andere stakeholders, onder andere op de BiO webpagina en in het PGGM jaarverslag verantwoord beleggen.

In 2016 zijn wij gaan samenwerken met Sinzer, een sociale onderneming die is gespecialiseerd in het meten van maatschappelijke impact. Wij maken gebruik maken van het online platform van Sinzer voor het meten van de maatschappelijke impact van alle Beleggingen in Oplossingen. Deze professionaliseringsslag ondersteunt ons niet alleen bij het meten en rapporteren van dergelijke impact, het draagt ook bij aan verdere standaardisatie en daarmee aan de groei van Beleggingen in Oplossingen.

Hoewel PGGM grote stappen vooruit maakt, blijft het meten van maatschappelijke impact een complexe aangelegenheid. Zowel in de wetenschap als in de praktijk is er nog geen volledige consensus over definities, indicatoren en de meest doeltreffende en doelmatige methode voor het meten van impact.

Vooralsnog beperken wij ons vooral tot reële, thema-specifieke indicatoren. Het optellen van de verschillende impacts (bijvoorbeeld door deze uit te drukken in een geldwaarde) is een brug te ver. Door bijvoorbeeld m3 waterbesparing en aantallen behandelde patiënten uit te drukken in euro’s, ga je beiden ten opzichte van elkaar waarderen. Dit is subjectief, plaats-, tijds- en persoonsgebonden, en daarom volgens ons onwenselijk. Wij monetariseren onze maatschappelijke impact daarom niet.

Daarnaast zien we ons geconfronteerd met een aantal dilemma’s. Zo moet er altijd een afweging worden gemaakt tussen impact (goed doen) en ESG (het op de goede manier doen). Denk bij voorbeeld aan een zonnepanelenfabrikant (positieve impact op klimaatverandering) die zijn personeel in een gevaarlijke productieomgeving laat werken (slechte ESG).

Daarnaast heeft een bedrijf soms een positieve impact op het ene thema, maar een negatieve impact op een ander thema (denk bijvoorbeeld aan een kunstmestfabrikant: goed voor voedselzekerheid, maar soms slecht voor het milieu). Wij proberen bij dergelijke dilemma’s altijd een transparante afweging te maken, ook al is deze uiteindelijk subjectief.

Kortom: met de lancering van het Sinzer-platform voor het meten van impact hebben wij een mooie stap voorwaarts gemaakt, maar we zijn nog lang niet uitgeleerd.

Wilt u meer weten over hoe we samenwerken met ondernemingen in onze beleggingsportefeuille om maatschappelijke impact te meten? Lees dan 'Samen met bedrijven impact meten'.

Artikel delen of printen

klik op het icoon