• 17 aug 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Samen met bedrijven impact meten

De impact van onze beleggingen meten is ingewikkeld. Hiervoor willen we nauw samenwerken met de ondernemingen waarin we beleggen, schrijft Felix Lanters
Felix Lanters 480X480 Pggm

Felix Lanters

Head of Equities

Met onze Beleggingen in Oplossingen willen wij een goed financieel rendement en tegelijkertijd tastbare positieve maatschappelijke impact creëren. Het meten van die impact is voor ons een noodzakelijke stap, maar in veel gevallen een ingewikkeld proces. Hiervoor zoeken wij nauwe samenwerking met ondernemingen waarin wij beleggen. Onze eerste uitwisselingen met het Britse chemiebedrijf Croda zijn veelbelovend.

PGGM beheert sinds april 2016 een portefeuille van beursgenoteerde aandelen die financieel aantrekkelijk zijn, die in hun interne processen zorgvuldig omgaan met het milieu, hun werknemers en hun aandeelhouders, én waarvan de producten en diensten die ze verkopen een positief effect hebben op een aantal van de grote problemen in de wereld.

Het gaat om ondernemingen die oplossingen bieden voor de thema’s klimaat en milieu, water, voedsel en gezondheid. Al deze bedrijven rapporteren reeds over hun financiën, velen rapporteren over hun interne (ESG-)processen, maar nog maar heel weinig ondernemingen hebben een goed beeld van hun (externe) maatschappelijke impact. Laat staan dat ze dat kunnen kwantificeren en erover rapporteren.

In de komende jaren willen wij met de veertig bedrijven in onze portefeuille deze impact in kaart gaan brengen. Daarbij zullen we proberen om de bedrijven per thema zoveel mogelijk over dezelfde indicatoren te laten rapporteren, zodat we de impact van de verschillende ondernemingen kunnen vergelijken en optellen, en daarmee een duidelijk en aansprekend verhaal kunnen vertellen.

Eén van de eerste bedrijven waarmee we hierover hebben gesproken is Croda, een fabrikant van stoffen die worden toegevoegd aan bijvoorbeeld cosmetica en bestrijdingsmiddelen, om deze producten betere eigenschappen te geven. Croda is zeer sterk gericht op duurzaamheid en rapporteert al uitgebreid over de eigen ESG-processen.

Wij werden uitgenodigd door het bedrijf om op hun interne duurzaamheidsdag onze visie op dit onderwerp te presenteren aan het complete topmanagement. Zelfs voor Croda was het nieuw om ook te gaan nadenken over de maatschappelijke impact van hun activiteiten. Ze beschouwden dit als een zeer interessante uitbreiding van hun duurzaamheidsvisie, en hebben direct toegezegd om daar samen met ons aan te gaan werken. Op korte termijn zullen we daarvoor een vervolgbezoek brengen.

Voor ons was dit een inspirerende ervaring en een bevestiging dat we hiermee op de goede weg zijn. Als pioniers op dit terrein zullen we nog veel werk moeten verzetten, maar het vooruitzicht van een veel completer beeld van de duurzaamheid van onze portefeuilleondernemingen en een gekwantificeerde duurzaamheidsbijdrage van onze portefeuille maken dit zeer de moeite waard.

Wilt u weten hoe PGGM de maatschappelijke impact van de ondernemingen in haar beleggingsportefeuille meet? Lees dan 'Next step in meten impact'.

Artikel delen of printen

klik op het icoon