• 03 nov 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer

PGGM en smart urban growth

​PGGM beheert ongeveer 20 miljard euro aan vastgoed ten behoeve van onder meer Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Bedrijfstakpensioenfonds Schilders en Stichting Pensioenfonds Huisartsen.
Tinka Kleine 480X480 Pggm

Tinka Kleine

Senior Director Private Real Estate

Vastgoed is wereldwijd verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot C02. Als lange termijn belegger in vastgoed, met een wereldwijde portfolio en grote ambities op het vlak van duurzaamheid, valt hier nog veel te winnen!

​De vastgoedmarkt verandert. Eén van de belangrijkste trends is de versnellende verstedelijking. Terwijl vandaag ruim de helft van de wereldbevolking in een stad woont zal dit in 2050 naar verwachting oplopen tot zo’n 65-70%. Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen, zoals internet en smart phones grote impact op de manier waarop we werken, winkelen en zaken regelen. Technologische ontwikkelingen zoals autonoom rijdende auto’s, 3-D printing en robotica zullen dit in versneld tempo voortzetten. Ook de demografie van de stad verandert: er zijn steeds meer mensen die steeds ouder worden.

Door deze ontwikkelingen verandert de rol en de betekenis van steden en daarmee ook ons werkterrein, als belegger in vastgoed. Tel daarbij op dat vastgoed verantwoordelijk is voor circa een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot en dat de inrichting van de stad zeer bepalend is voor klimaatbelasting en de toon is gezet: hier valt veel te winnen of te verliezen.

Good urban density
Een van de belangrijkste thought leaders op het gebied van stedelijke ontwikkeling, de Urban Land Institute (ULI), heeft in kaart gebracht wat ‘good urban density’ en ‘bad urban density’ is. Hoge dichtheid wordt namelijk vaak geassocieerd met congestie, onveiligheid en een ongezond leefklimaat. Hoge dichtheid biedt echter ook goede kansen voor economische groei en minder klimaatbelasting.

Het verdichten van steden is in de praktijk een ingewikkelde opgave. De locaties zijn per definitie al in gebruik, ze zijn iemands eigendom en er zijn vaak veel verschillende partijen bij betrokken. Duurzame stedelijke ontwikkeling is ook breder dan het ontwikkelen van ‘nul-op-de-meter’ woningen en groene kantoorgebouwen. Het gaat over de interactie en het functioneren van het hele gebied. Het is daarom een hele uitdaging om de handen op elkaar te krijgen om onze ambities betreffende duurzame stedelijke ontwikkeling te verwezenlijken!

Internationaal onderzoek
Het vastgoedteam van PGGM is in dit kader samen met ULI, de New Climate Economy (NCE) en een aantal andere beleggers, een internationaal onderzoek gestart naar smart urban growth. Doel is om op objectieve wijze aan te tonen dat duurzame stedelijke ontwikkeling loont voor investeerders (beter rendement en lager risico op lange termijn), voor overheden (lagere kosten per inwoner) en het klimaat.

De Universiteit van Reading is ingehuurd als research partner. De NCE is onderdeel van de Global Commission on the Economy and Climate. Dit is een initiatief van (voormalige) regeringsleiders gericht op het stimuleren van duurzame economische groei, waarbij steden, als belangrijkste economische centra, een cruciale rol spelen. Samen hebben de ULI, NCE, de Universiteit van Reading en de vertegenwoordigers van de financiële sector een ongekend groot internationaal netwerk. Met een overtuigende boodschap, ‘Investeren in duurzame stedelijke ontwikkeling loont voor investeerders, overheden en klimaat’, kan langs deze weg draagvlak worden gecreëerd voor onze ambities.

Beleggen in oplossingen
Ondertussen werkt het vastgoedteam van PGGM aan het in de praktijk brengen van best practices op het gebied van duurzaamheid en het motiveren van fondsmanagers om de lat zo hoog mogelijk te leggen. Als instrument voor dit laatste is bijvoorbeeld een benchmark ontwikkeld die de prestaties op het gebied van duurzaamheid meet: de Global Real Estate Sustainability Benchmark. Het maken van ranglijsten motiveert fondsmanagers (niemand staat graag onderaan!) en de gegevens die op deze manier worden verzameld geven aanleiding voor het bespreken van het ambitieniveau en het uitwisselen van kennis. Bij nieuwe investeringen wordt er gestreefd om naast financieel rendement, ook een substantiële bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit noemen we Beleggen in Oplossingen. Zo wordt samen met joint venture partners geïnvesteerd in London, Parijs, Seoel en Amsterdam in duurzame herontwikkeling van onderbenutte locaties in de stad en wordt er gezocht naar kansen in andere steden. Dit doen we alleen als het rendement boven de rendementseis ligt, zodat we in de praktijk brengen wat het internationale onderzoek met ULI/NCE op grote schaal wil aantonen: investeren in duurzaamheid loont, zowel voor ons als investeerder als voor het klimaat.

Artikel delen of printen

klik op het icoon