• 13 mei 2016
 • Blog
 • Pensioen

Quickscan wet verbeterde premieregeling

Op 10 maart heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aangenomen. De wet verbeterde premieregeling heeft betrekking op het inkopen van pensioen in een beschikbare-premieregeling (ook wel genoemd: premieovereenkomst of DC-regeling).
Dick Boeijen 480X480 Pggm

Dick Boeijen

Strategisch ALM-adviseur
Pascal Janssen 480X480 Pggm (1)

Pascal Janssen

Senior Balansrisicomanager

In de nieuwe wet wordt het mogelijk om te kiezen voor een variabele pensioenuitkering, waardoor de deelnemer na pensioeningang deels kan doorbeleggen. In voorliggende quickscan geeft PGGM u een samenvatting van de wet en duiding bij de inhoud daarvan. Lees hier de Quickscan: 'Wet verbeterde premieregeling' (pdf).

Update per 14-6-2016:
Op 14 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De senatoren waren kritisch. De wet is erg complex en men maakt zich zorgen over de communicatie hierover naar deelnemers. Vooral een dalende (nominaal stabiele) uitkering zien zij als enorme complex. Daarnaast is men kritisch over de mogelijkheid dat de kosten voor deze nieuwe variabele uitkering mogelijk ten laste komen van deelnemers die een bestaande vaste uitkering kiezen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de beoogde datum van inwerkingtreding van de wet verbeterde premieregeling - 1 augustus 2016 - niet meer gehaald gaat worden. De nieuwe streefdatum voor inwerkingtreding is nu 1 september 2016.

Er gaan enkele wijzigingen worden aangebracht in de lagere wetgeving ten opzichte van het voorstel van de Tweede Kamer:

 • Er is een mogelijkheid toegevoegd voor een uitgestelde annuïteit, waarbij er eerst een periode van variabele uitkering geldt en vervolgens een vaste uitkering wordt aangekocht.
 • De spreidingperiode van maximaal 5 jaar is verlengd naar maximaal 10 jaar.
 • Bevestigd is dat het vormgeven van een uitkering met een vaste stijging is toegestaan.
 • Het dwingende voorschrift om - voor bestaande regelingen - een lifecycle te hanteren zal vervallen. Ook andere invullingen om risico’s voor oudere werknemers te beperken worden toegestaan.
 • Ook aanbieders die een variabele uitkering gaan aanbieden krijgen een overgangstermijn tot 1-1-2018 om de preferenties bij deelnemers voor een vaste of variabele uitkering uit te vragen.


Daarnaast wordt nog een aantal onderzoeken uitgevoerd, waarvan de uitkomst later invloed kan hebben op de wet- en regelgeving:

 • Een onderzoek naar de effecten van een verplichte overstap naar life-cycle beleggen.
 • Een onderzoek naar de projectierente en de eventuele ex-ante herverdeling die het vaststellen van deze projectierente met zich meebrengt.
 • Een onderzoek naar de mogelijkheden voor pensioenfondsen om bij vrijwillige regelingen zonder 10% werkgeversbijdrage toch een variabele uitkering te mogen bieden.
 • Een onderzoek om te verkennen of aan deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst van een pensioenfonds die de voorkeur geven aan een variabel pensioen, eenmalig een shoprecht kan worden verleend.

Artikel delen of printen

klik op het icoon