Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar dochterondernemingen. Twee ondersteunende commissies staan de raad van commissarissen bij: de Audit-, risk en compliancecommissie en de Mens & organisatie commissie.

Voorzitter

Mevrouw drs. M. (Marjanne) Sint

Plaatsvervangend voorzitter

De heer ir. H.M.T. (Henk) Broeders

Leden

De heer drs. J.C.M (Jan) van Rutte
De heer drs. D.G. (Doede) Vierstra
Mevrouw drs. F.J.H. (Françoise) Dings MIM
De heer H.H. (Han) Busker

Download het reglement RvC (pdf)
Download de profielschets RvC (pdf)
Download het rooster van aftreden (pdf)


Bekijk de samenstelling van de ondersteunende commissies