Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar dochterondernemingen. Twee ondersteunende commissies staan de raad van commissarissen bij: de Audit-, risk en compliancecommissie en de Remuneratie-, selectie en benoemingscommissie.

Voorzitter

Mevrouw drs. M. (Marjanne) Sint

Plaatsvervangend voorzitter

Mevrouw drs. M.R. (Miriam) van Dongen

Leden

De heer mr. H.M.L.M. (Eric) de Macker
De heer drs. J.C.M (Jan) van Rutte
Mevrouw mr. drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens
De heer ir. H.M.T. (Henk) Broeders

 

Download de profielschets RvC (pdf)
Download het reglement RvC (pdf)
Bekijk de samenstelling van de ondersteunende commissies