• 27 okt 2016
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 1186776924

American Tower en PGGM kondigen Europese joint venture aan

​Boston (Massachusetts) en Zeist (Nederland). American Tower Corporation (NYSE: AMT) en pensioenbelegger PGGM hebben een overeenkomst bereikt over de oprichting van een joint venture (ATC Europe), die zich gaat richten op investeringen in telecommasten in geselecteerde Europese landen.

Bij het sluiten van de overeenkomst brengt American Tower haar Duitse activiteiten onder in ATC Europe en verwerft PGGM een aandeel van 49 procent in de joint venture. American Tower behoudt de operationele controle en de dagelijkse leiding over ATC Europe.

,,We zijn blij met deze kans om samen te werken met PGGM,” aldus James D. Taiclet Jr., Chairman, President en CEO van American Tower. ,,We zijn ervan overtuigd dat de beleggingsfilosofie voor de lange termijn en de uitgebreide kennis van het Europese landschap van PGGM plus de bewezen resultaten van American Tower met beleggingen in en exploitatie van vastgoed in de telecomsector een overtuigende basis vormen voor toekomstige beleggingsmogelijkheden. Bovendien versterkt deze transactie onze doelstelling om voortgezette groei van het totale aandeelhoudersrendement met dubbele cijfers te realiseren door selectieve groei in Europa en door herinvestering van de opbrengst van deze transactie in snelgroeiende assets overal ter wereld met behulp van ons strikte kapitaalallocatieproces.”

In een toelichting op de transactie zegt Frank Roeters van Lennep, Chief Investment Officer Private Markets bij PGGM: ,,We zijn trots op ons partnerschap met American Tower. Telecommasten vormen een essentiële infrastructuur voor het ecosysteem van de mobiele communicatie. Als langetermijnbelegger in infrastructuur willen we graag beleggen in de reële Europese economie, waarbij we ons richten op een stabiel langdurig rendement voor de deelnemers in de pensioenfondsen voor wie we vermogensbeheer uitvoeren. De joint venture met American Tower biedt PGGM een unieke mogelijkheid de krachten te bundelen met een mondiale marktleider in de sector en te profiteren van diens enorme ervaring.”

Bank of America Merrill Lynch treedt op als financieel adviseur van American Tower. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden en zal naar verwachting voor het einde van 2016 worden voltooid.

Over American Tower
American Tower, een van de grootste Real-Estate Investment Funds ter wereld, is een vooraanstaand onafhankelijk eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van multi-tenant vastgoed in de communicatiesector met een portefeuille van meer dan 144.000 objecten. Meer informatie over American Tower vindt u op www.americantower.com.

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Zij verzorgt voor institutionele cliënten vermogensbeheer, pensioenfondsbeheer, beleidsadviezen en managementsupport. Op 30 juni 2016 beheerde PGGM een vermogen van EUR 200,2 miljard. Zelfstandig of met strategische partners ontwikkelt PGGM toekomstgerichte oplossingen door de domeinen pensioen, zorg, wonen en werk samen te brengen.
www.pggm.nl

Voorbehoud inzake toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat verklaringen over toekomstige gebeurtenissen en toekomstverwachtingen (“toekomstgerichte verklaringen”), die intrinsiek onzeker zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en niet op historische feiten. Voorbeelden van dergelijke verklaringen zijn, zonder enige beperking, die welke betrekking hebben op de voorgenomen afsluiting van de in het voorgaande beschreven transactie en de toekomstige beleggingsactiviteiten van de joint venture. Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten een aantal risico's en onzekerheden. Voor belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in onze toekomstgerichte verklaringen worden genoemd, verwijzen wij u naar de informatie in Item 1A van onze Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2015 onder de titel “Risk Factors” en in andere meldingen die wij hebben gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten. Wij zijn niet verplicht de informatie in dit persbericht aan te passen aan later optredende gebeurtenissen of omstandigheden.

Artikel delen of printen

klik op het icoon