• 02 mrt 2022
  • Statement
  • PGGM
H0000941

Bijdragen aan een veilige wereld

Edwin Velzel, CEO van PGGM, reflecteert op de schokkende gebeurtenissen in Oekraïne.
Edwin Velzel 480X480 Pggm

Edwin Velzel

Chief Executive Officer

PGGM, lang geleden voortgekomen uit zorgmedewerkers en hulpverleners die samen hun pensioen organiseerden, laat zich in haar doen en laten inspireren door de humaniteit waarmee de mensen in de zorg en welzijnssector hun beroep uitoefenen en in het leven staan. Bijvoorbeeld bij het beheren van hun pensioenkapitaal.

Dat strekt verder dan louter financiële keuzes, zeker nu Vladimir Poetin zijn oorlog in Oekraïne is gestart. Het dwingt tot morele overwegingen en het is niet genoeg alleen te getuigen van onze afschuw.

We staan in feite voor de vraag: hoe kunnen we nu bijdragen aan een veilige wereld? Die vraag omvat meer dan het helpen voorkomen van armoede onder ouderen door een goed pensioen te realiseren. Ze is ook breder dan impact genereren op de thema’s klimaat en gezondheid voor onze klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Nu we zijn beland in een nieuwe, nog nauwelijks te bevatten realiteit, moeten we nieuwe ijkpunten bepalen om het geld van de pensioenfondsdeelnemers te beschermen, en ook om ervoor te zorgen dat hun kapitaal de goede impact heeft op de wereld.

Hierbij biedt de al genoemde humaniteit ons houvast. Ze vormt ons kompas voor het zoeken naar wegen om naast financiële doelen ook de gewenste maatschappelijke impact te realiseren en schade te voorkomen.

Het bestuur van PFZW heeft al aangegeven dat ze wil kijken naar mogelijkheden de beleggingen in Russische ondernemingen en in Russische staatsobligaties uit haar portefeuille te verwijderen. Dat lukt niet onmiddellijk: de sancties over en weer en de marktsituatie betekenen dat ze voorlopig op de balans moeten blijven staan. Ze worden in feite bevroren.

Daar zal het niet bij blijven. Oorlog en conflict, klimaat en leefbaarheid zullen tal van andere vragen oproepen over de rol van het grote institutionele pensioenkapitaal in onze wereld.

Die vragen moeten we komende tijd proberen te beantwoorden, voor onszelf, de klanten, hun deelnemers en de samenleving. Geen gemakkelijke opdracht, maar als we daarbij steeds de mensen voor ogen houden waar we het voor doen, moet het lukken.

Artikel delen of printen

klik op het icoon