Edwin Velzel 480X480 Pggm

Edwin Velzel

Chief Executive Officer

Edwin Velzel heeft jarenlange bestuurlijke ervaring in het publieke domein en heeft een grote verbinding met het zorgveld. Na zijn studie Informatica aan de Universiteit van Twente werkte hij onder andere als CIO en lid hoofddirectie van GAK Nederland, een grote uitvoerder van sociale verzekeringen.

Hij zette zijn carrière voort als bestuursvoorzitter van Univé en Univé VGZ IZA Trias (UVIT). In 2012 werd hij interim Directeur-Bestuurder van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie en sinds begin 2017 werkte hij als interim bestuursvoorzitter bij Klaverblad Verzekeringen.

In het voorjaar van 2017 is Edwin toegetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van PGGM. Sinds november 2017 is Edwin Chief Executive Officer van PGGM.

Naast zijn werk voor PGGM bekleedt Edwin verschillende nevenfuncties. Hij is lid van de Raad van Toezicht bij Atal-Medial (Laboratorium), Omring (Verzorging en Verpleging) en Kenniscentrum Ketenzorg. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht bij PoZoB (Huisartsengroep) en lid van de Raad van Commissarissen bij Klaverblad (Verzekeringen).

Er zijn nieuwe artikelen geladen.