Edwin Velzel 480X480 Pggm

Edwin Velzel

Chief Executive Officer

Edwin Velzel heeft jarenlange bestuurlijke ervaring in het publieke domein en heeft een grote verbinding met het zorgveld. Na zijn studie Informatica aan de Universiteit van Twente werkte hij onder andere als CIO en lid hoofddirectie van GAK Nederland, een grote uitvoerder van sociale verzekeringen.

Hij zette zijn carrière voort als bestuursvoorzitter van Univé en Univé VGZ IZA Trias (UVIT). In 2012 werd hij interim Directeur-Bestuurder van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie en sinds begin 2017 werkte hij als interim bestuursvoorzitter bij Klaverblad Verzekeringen.

In het voorjaar van 2017 is Edwin toegetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van PGGM. Sinds november 2017 is Edwin Chief Executive Officer van PGGM.

Naast zijn werk voor PGGM bekleedt Edwin verschillende nevenfuncties. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen. Verder is Edwin Velzel eind 2021 door de minister van Volksgezondheid aangesteld als onafhankelijk voorzitter van een nieuw expertteam Covid-zorg in ziekenhuizen. De opdracht is te onderzoeken hoe met ingang van september 2022 Covid-zorg door ziekenhuizen kan worden opgeschaald, zodat reguliere zorg zonder problemen doorgang kan vinden. Ook zal het team pilots organiseren om opschaling vorm te geven. Daarnaast heeft Edwin Velzel van juni t/m september 2022 de totstandkoming van het IZA akkoord als onafhankelijk extern adviseur voor het ministerie van VWS begeleid. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

 

Er zijn nieuwe artikelen geladen.