• 28 okt 2020
  • Blog
  • Zorg
Data

PGGM, PFZW en Vernet: samen innoveren voor de zorgsector

Met onze gezamenlijke nieuwe datadienstverlening willen we als PGGM en PFZW samen met Vernet werkgevers in de sector zorg en welzijn helpen hun personeelsproblemen te verlichten, schrijft Edwin Velzel.
Edwin Velzel 480X480 Pggm

Edwin Velzel

Chief Executive Officer

De personeelstekorten die in de sector zorg en welzijn al voor de pandemie voelbaar waren, nemen nu schrijnende vormen aan op sommige afdelingen van zorginstellingen. Dagelijks zijn tienduizenden zorgverleners ziek, soms van Covid-19, of ze wachten thuis op een testuitslag en kunnen vaak helemaal niet meer vervangen worden.

Daarmee wordt hier en daar nu al een scenario bewaarheid, waarmee we eigenlijk later in de jaren ’20 rekening hielden. De arbeidsintensieve zorgsector kan niet meer in alle gevallen aan de vraag naar zorg voldoen, en dat terwijl de vergrijzing nog maar net op gang is.

Actuele verzuimcijfers van Vernet, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in verzuimdata waar het merendeel van de Nederlandse zorginstellingen bij is aangesloten, bevestigen dat de druk op het zorgpersoneel momenteel heel groot is: in de maanden juli, augustus en september waren op een gemiddelde dag 60 duizend werknemers in de sector niet inzetbaar. In de verpleeg- en thuiszorg was de nood het hoogst met een verzuimpercentage van 7,68 procent.

Het percentage is hoger dan in het tweede kwartaal, toen de Covid-19 crisis voor het eerst de zorgverlening trof. En met de tweede golf die zich nu ontwikkelt, is het niet moeilijk te voorspellen in welke richting het verzuim zich de rest van het jaar zal bewegen.

De druk op de werknemers in de zorgsector die nog wel kunnen doorwerken, neemt met zoveel zieke collega’s alleen maar toe. Dat zagen we al vóór de pandemie gebeuren, en verzuim creëert zo zijn eigen dynamiek: wie steeds harder moet werken om de gaten dicht te lopen, zal uiteindelijk zelf ook sneller gaan verzuimen.

Het is met het oog op die structurele arbeidsmarktproblematiek in zorg en welzijn die we de komende tien, vijftien jaar zagen aankomen, dat we bij PGGM en PFZW twee jaar geleden zijn gaan nadenken hoe we deze maatschappelijk zo waardevolle en belangrijke sector extra zouden kunnen ondersteunen.

PGGM en PFZW komen beide voort uit de sector: 2,9 miljoen Nederlanders zitten of zaten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn dat PGGM als zijn vaste uitvoerder heeft. Hun welzijn is in ons aller belang, dat blijkt maar weer in deze pandemische tijd.

Vanuit onze pensioenexpertise zagen we mogelijkheden om nog onbenut potentieel in ons pensioenbedrijf te verzilveren voor de achterban: PFZW heeft enorm veel data over functies, instroom, door- en uitstroom enzovoort, waarmee we werkgevers inzichten kunnen bieden die hen in staat stelt tot betere strategische personeelsplanning. En betere planning zal bijdragen aan het verlichten van personeelstekorten.

Begin dit jaar heeft PGGM het bedrijf Vernet overgenomen. Vernet is marktleider in het verzamelen en beschikbaar stellen van verzuimdata uit de zorgsector. Ongeveer vierhonderd zorgorganisaties leveren daartoe hun verzuimdata aan. PGGM en PFZW zijn nu samen met Vernet allerlei dienstverlening aan het ontwikkelen waarbij de verzuimgegevens worden gecombineerd met data uit de PFZW-pensioenadministratie die heel veel informatie verschaft over instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers, leeftijden, functiewisselingen enzovoort.

Werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen zich nu abonneren op modules van een PFZW-dataportaal, waar ze hun eigen personele kengetallen kunnen benchmarken tegen vergelijkbare instellingen in hun regio of landelijk. Over enige tijd voegen we een module toe waardoor het dataportaal een echt dynamische dataomgeving wordt waar werkgevers zelf analyses kunnen maken ten behoeve van hun strategische personeelsplanning en HR-beleid.

In het verschiet ligt ook een model waarmee werkgevers in de sector het ziekteverzuim kunnen voorspellen voor hun eigen instelling. Met het aanbieden van dit soort nieuwe instrumenten – sturingsinformatie – willen Vernet, PGGM en PFZW eraan bijdragen dat de sector zorg en welzijn meer datagedreven wordt binnen de kaders die wet- en regelgeving op dit vlak toestaan. We moeten alles doen wat we kunnen verzinnen om een cruciale sector als zorg en welzijn draaiende te houden, zeker in tijden van crisis zoals we die nu helaas moeten meemaken.

Zie ook ons persbericht van 27 oktober 2020 over de derde kwartaalcijfers van Vernet

Artikel delen of printen

klik op het icoon